Bezwaar maken

De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen.

Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd. Afhankelijk van de procedure en de fase waarin u kunt reageren, worden er verschillende begrippen gehanteerd. Zo zijn er zienswijze, bezwaren, beroep en hogere beroep. Daarnaast is er de mogelijkheid van mediation. 

Zienswijze

Op een voorgenomen besluit kan een zienswijze worden ingediend. Het besluit is in deze fase nog niet genomen

Bezwaar of mediation

Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen.

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, nadat het besluit is genomen.

Bezwaar indienen

Mediation: oplossing door bemiddeling

Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure. Er wordt een mediator van de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop aangewezen. De mediator neemt geen standpunt in, hij begeleidt het proces onafhankelijk. Mediation via onze mediators is kosteloos. Wilt u een andere, eigen gekozen mediator inzetten, dan betaalt u de inzet daarvan.

Het is van belang dat u de punten die besproken moeten worden in de mediation op een rijtje zet. Zo zorgt u ervoor dat de zaken die voor u van belang zijn in ieder geval aan de orde komen. Wees erop voorbereid zoveel mogelijk flexibel te zijn. Dit betekent dat u bereid bent te luisteren en te zoeken naar mogelijke praktische alternatieven in wederzijds belang. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Wilt u meer informatie over mediation, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 332 72 72.

Tips