Wob-verzoek indienen

Direct regelen

De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Wob-verzoek. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt
  • het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden.

Kosten

Een Wob-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding.

Aanvraag

U kunt een Wob-verzoek online indienen. U logt in met DigiD of eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in. U kunt bijlage(n) van maximaal 5 MB meesturen.

U kunt een Wob-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet.

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen).

 U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Meer informatie

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over Wet openbaarheid bestuur (Wob) kunt u de website van het Ministerie van BZK bekijken. U kunt ook met de gemeente bellen.