Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Op overheid.nl vindt u de meeste beleidsdocumenten en verordeningen. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Wob-verzoek. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Wob en kunnen daarom niet met een Wob-verzoek worden opgevraagd.

De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren.  In de Wet openbaarheid van bestuur vindt u een overzicht van situaties waarin wij uw verzoek mogen weigeren.

Wob-verzoek of informatieverzoek

Bij een Wob-verzoek gaat het om bestaande documenten die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Wob-verzoek langer dan een informatieverzoek.

Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Voordat u een Wob-verzoek overweegt in te dienen, adviseren wij u daarom eerst een informatieverzoek in te dienen via ons contactformulier.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente, en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt
  • het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden.

Kosten

Een Wob-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding.

Aanvraag Wob-verzoek

U kunt een Wob-verzoek online indienen. U logt in met DigiD of eHerkenning. U kunt bijlagen van maximaal 5 MB meesturen.

U kunt een Wob-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet.

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van de aanvraag
  • omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen).

U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Aanvraag informatieverzoek

Voor informatie voor uw eigen gebruik, waarbij de stukken niet voor iedereen openbaar worden, kunt een informatieverzoek indienen via ons contactformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over Wet openbaarheid bestuur (Wob) kunt u de website van het Ministerie van BZK bekijken. U kunt ook met de gemeente bellen.