Briefstemmen voor 70+

Inwoners van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per brief voor de Verkiezing van de Tweede Kamer.

Bent u 70+? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen. Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze verkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Uitleg

Hoe u per brief stemt, leest u op de website van de Rijksoverheid of bekijk de video. Op RIjksoverheid.nl vindt u ook uitleg in beeld over stemmen per brief voor 70-plussers bij de Tweede Kamerverkiezing 2021.