Kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 heeft de openbare zitting van het centraal stembureau plaatsgevonden, waarin de geldigheid van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 vastgesteld is.

 In deze vergadering is ook de lijstnummering van de politieke partijen vastgesteld.

In het procesverbaal van deze zitting (pdf) vindt u per deelnemende partij de kandidaten waarop u uw stem kunt uitbrengen. 
 
Op 1 februari 2022 is al onderzoek gedaan naar de kandidatenlijsten. Zie hiervoor het procesverbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten 2022 (pdf).