Provinciale Staten en waterschappen 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn op 15 maart 2023.

Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld over wegen of het behoud van een natuurgebied. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Meer informatie over de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Een waterschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. Zoals het onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het controleren van de kwaliteit van het zwemwater en natuurbeheer in en om het water. Door te stemmen heeft u invloed op het beleid van het waterschap. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen op 15 maart vindt u op de website van de Kiesraad.

Verkiezingen

In een andere gemeente stemmen? Kiezerspas aanvragen!

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen vanaf 30-01-2023 tot uiterlijk 10-03-2023. Deze kiezerspas kunt u aanvragen via verkiezingen@kaagenbraassem.nl. Mondeling een kiezerspas aanvragen bij de balie kan tot en met 14 maart om 12.00 uur. U maakt hiervoor een afspraak.

Maak een afspraak via ons afsprakensysteem

•    Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Zuid-Holland.
•    Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente binnen het waterschap van Rijnland.  

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen?

Verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u na 30 januari 2023 van Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan krijgt u op uw oude adres nog een stempas van de gemeente Kaag en Braassem. Daarmee kunt u niet in uw nieuwe gemeente stemmen. 

Verhuizing naar Kaag en Braassem

Verhuist u na 30 januari 2023 van een andere gemeente naar Kaag en Braassem? U kunt alleen nog stemmen in uw oude gemeente. 

Kunt u niet zelf komen stemmen? (volmacht)

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. 

De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde), moet:

•    De volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen in het stembureau.
•    Namens zichzelf en maximaal 2 andere personen stemmen.

Via de achterkant van de stempas

•    De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) moet als kiezer ingeschreven staan in de gemeente Kaag en Braassem.
•    Vul de achterkant van uw stempas in.
•    U en de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekenen de stempas.
•    Geef de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs. Deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau.

Volmacht aanvragen per post of e-mail

Als het niet mogelijk is om iemand te machtigen via de achterkant van uw stempas (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent), dan kunt u gebruikmaken van een volmacht. De persoon die u machtigt, krijgt per post het volmachtbewijs waarmee uw stem uitgebracht kan worden.  

U kunt vanaf 30 januari 2023 tot uiterlijk 10 maart 2023 een volmacht aanvragen door een e-mail te sturen naar verkiezingen@kaagenbraassem.nl of per post. Gebruik daarvoor het formulier op de website van de Rijksoverheid

•    U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de persoon die namens u stemt.   
•    De persoon die u machtigt voor de Provinciale Statenverkiezingen moet in Zuid-Holland wonen.
•    De persoon die machtigt voor de Waterschapsverkiezingen moet in het gebied van Rijnland wonen.
•    U en de gemachtigde moeten het formulier invullen en ondertekenen.

Kunt u geen handtekening zetten?

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument 'niet in staat tot tekenen'? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Meer informatie

Wilt u nog meer weten over het stemmen met een volmacht? Kijk dan op de website van de Kiesraad.

Stempas

De stempassen worden uiterlijk op 1 maart 2023 bezorgd.

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? U kunt tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. 

Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen.

Of u vraagt een vervangende stempas per mail aan. Uw aanvraag moeten wij uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 ontvangen hebben. U ontvangt daarna uw nieuwe stempas.

Wie mag er stemmen?

Provinciale Staten

U mag in de gemeente Kaag en Braassem stemmen voor de Provinciale Staten als u:  

•    in de gemeente Kaag en Braassem woont en daar op 30 januari 2023 staat ingeschreven  
•    18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing  
•    de Nederlandse nationaliteit hebt. 
•    niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. 

Waterschapsverkiezingen 

U mag in de gemeente Kaag en Braassem stemmen voor het Waterschap Rijnland als: 

•    u inwoner bent van de gemeente Kaag en Braassem en daar op 30 januari 2023 staat ingeschreven 
•    u 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing 
•    u de Nederlandse nationaliteit heeft, EU-burger bent of vreemdeling met rechtmatig verblijf in Nederland bent. 
•    u niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter. 

Wat moet u meenemen naar het stembureau?

•    Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de verkiezingen  
•    Stempas(sen) en of kiezerspas

Als u namens iemand anders stemt:  

•    Via machtiging achterop de stempas: neem de stempas en een kopie van het identiteitsbewijs mee van de persoon die u gemachtigd heeft. De kopie van het identiteitsbewijs mag u ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau.  
•    Bij volmacht: neem het volmachtbewijs mee. U hoeft geen kopie mee te nemen van het identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met Team Verkiezingen via tel. 071-3327272 of per e-mail via verkiezingen@kaagenbraassem.nl. Meer informatie kunt ook vinden op de volgende websites:

 

Ondersteuningsverklaring

Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen en inleveren voor een politieke partij of groepering. Dat kan in de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij.

Iedere politieke partij die nog niet in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zit of het Waterschap Rijnland zit, moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers inleveren om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Wanneer levert u een ondersteuningsverklaring in?

U kunt een verklaring afleggen van maandag 16 tot en met maandag 30 januari 2023 in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven. Dit doet u bij de balie op het gemeentehuis tijdens de openingstijden (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.30 en 12.30 uur). U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met 071-3327272 (team verkiezingen).

Wat moet u meenemen?
  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
  • U woont in Kaag en Braassem.
  • U heeft kiesrecht voor de Provinciale Statenverkiezing en/of Waterschappen.
  • De ondersteuningsverklaring.
Hoe werkt het?
  • De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen.
  • Bij de verkiezingsbalie controleert een medewerker of u kiesrecht heeft voor de Provinciale Statenverkiezing en/of Waterschappen. En of u in Kaag en Braassem woont.
  • U ondertekent het compleet ingevulde formulier Ondersteuningsverklaring waar de medewerker van de balie bij is.
  • U kunt voor beide verkiezingen voor maximaal één politieke partij een ondersteuningsverklaring afleggen. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken.
  • De medewerker zet een stempel op het formulier.
  • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij komt.