Stempas voor verkiezingen

Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stemlokaal.

U ontvangt uw stempas uiterlijk twee weken voor de verkiezingen per post. Voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen is dit uiterlijk 6 maart 2019. Heeft u geen stempas ontvangen? Neemt dan contact op met team Burgerzaken via 071 332 72 72.

Meenemen

  • Neem uw stempas mee als u gaat stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
  • Neem uw identiteitsbewijs mee als u gaat stemmen. U moet zich legitimeren aan de voorzitter van het stembureau.Als identiteitsbewijs kunt u meenemen: uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.