Wanneer zijn verkiezingen

Informatie over komende verkiezingen.

Planning

De eerstvolgende verkiezingen zijn de gemeeteraadsverkiezingen. Op woensdag 14, 15 en 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraad. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over verkiezingen.

Soorten verkiezingen

In Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats:

  • Tweede Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. 
  • Eerste Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Eerste Kamer kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. 
  • Provinciale Statenverkiezingen: bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden
  • Waterschapsverkiezingen: bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur.
  • Gemeenteraadsverkiezingen: bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden.
  • Europese verkiezingen: bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.

Kijk voor meer informatie over verkiezingen op rijksoverheid.nl.