Wanneer zijn verkiezingen

Elke Nederlander van 18 jaar en ouder met kiesrecht mag stemmen en kan zich ook verkiesbaar stellen. Het actief kiesrecht is het recht om te stemmen. Het passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden.U ontvangt automatisch een stempas voor de verkiezing

Voorwaarden

De voorwaarden voor het actief kiesrecht zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.. 

Soorten verkiezingen

Er zijn verschillende verkiezingen. In Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats:

  • Tweede Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. 
  • Eerste Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Eerste Kamer kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. 
  • Provinciale Statenverkiezingen: bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden
  • Waterschapsverkiezingen: bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur.
  • Gemeenteraadsverkiezingen: bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden.
  • Europese verkiezingen: bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en meest gestelde vragen en antwoorden over verkiezingen op rijksoverheid.nl.