Veelgestelde vragen en antwoorden

De gemeente krijgt veel vragen van inwoners over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente Kaag en Braassem regelt noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Kaag en Braassem vangt Oekraïense vluchtelingen op in het pand van de Rabobank aan Het Oog in Roelofarendsveen. Daarnaast is er veel particuliere opvang in de gemeente. 

Wie worden er opgevangen?

In de opvanglocatie zijn mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Zij spreken Oekraïens of Russisch. Een enkeling spreekt ook Engels. 

Hoelang is de opvanglocatie in gebruik?

Het doel van de opvang is om vluchtelingen een plek te geven waar zij tenminste 6 maanden kunnen wonen en verblijven. Dat is mogelijk op deze locatie. 

Als de oorlog lang duurt, bestaat de mogelijkheid dat Oekraïners uit de tweede fase langer en duurzamer in Nederland zullen verblijven. De Rijksoverheid is nu bezig om zich voor te bereiden voor de langdurige opvang die dan nodig zal zijn. Om deze toekomstige particuliere opvang te organiseren bundelen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils hun krachten en zullen zij werken aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten.   

Waarom vangt de gemeente vluchtelingen op?

Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio's in Nederland gevraagd om opvangplekken te creëren voor Oekraïners die vluchten vanwege de oorlog in hun land. 

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig in Nederland verblijven?  

Inwoners van Oekraïne mogen zonder visum naar Nederland reizen. Zij kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. 

Het is voor Oekraïners niet nodig om een asielaanvraag in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. De regering heeft afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige oorlogssituatie geen problemen van zullen ondervinden. 

Mogen Oekraïners werken? 

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen direct aan het werk. Dat maakt een spoedregeling mogelijk, meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.  Wij helpen graag alle Oekraïense inwoners in de gemeente Kaag en Braassem aan werk. Hoe wij dit doen leest u bij Werk en leefgeld

Mogen Oekraïense kinderen naar school? 

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een nieuwkomersschool. Scholen in de buurt weten welke scholen dit zijn. Nieuwkomersscholen hebben extra voorzieningen om kinderen van vluchtelingen goed te helpen. Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs is er een internationale schakelklas. Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op rijksoverheid.nl - onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hebben Oekraïners recht op medische zorg?

Ja. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Meer informatie over zorg en gezondheid leest u op de website van de Rijksoverheid

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid? 

Ja. Oekraïense vluchtelingen hebben mogelijk recht op leefgeld. Aan de wijze waarop dit leefgeld uitgekeerd gaat worden leest u bij Werk en leefgeld. Meer algemene informatie over leefgeld leest u op de website van de Rijksoverheid.  

Mag ik zelf Oekraïners opvangen?

Ja, het is goed om te weten dat het Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. Wees u ervan bewust dat er op dit moment geen regeling is voor een financiële vergoeding hiervoor. Deze vluchtelingen stromen niet door naar de noodopvang van de gemeente. Inwoners blijven dus verantwoordelijk als ze iemand opvangen in eigen huis. 

In de handreiking op rijksoverheid.nl vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan verschillende aandachtspunten. Kijk voor informatie en aanmelden als logeeradres op de website takecarebnb.org of www.vluchtelingenwerk.nl.

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op, waar moet ik dat melden? 

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Ook wanneer u Oekraïners opvangt die zich niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld door gebrek aan identiteitsdocumenten, adviseren wij om contact op te nemen over het feit dat u Oekraïense vluchtelingen opvangt. Dat kan via telefoonnummer 071 332 72 72 of via ons contactformulier. In de komende tijd wordt hopelijk meer duidelijk over de verblijfsvergunning die zij kunnen aanvragen. Houdt daarvoor de website vluchtelingenwerk.nl goed in de gaten.

Heeft opvang bieden consequenties voor mijn toeslagen of gemeentelijke belastingen? 

Nee, als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen gevolgen voor zijn uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf. Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te beoordelen of het nog steeds tijdelijk is. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.  

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen? 

Het is momenteel niet mogelijk om als gastadres een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen hebben mogelijk zelf recht op leefgeld. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.  

Waar kan ik meer informatie vinden over het opvangen van Oekraïners in Nederland?

Kijk op onder andere de websites Vluchtelingenwerk.nl, coa.nl, rodekruis.nl, refugeehelp.com of crisis.nl 

Wat als een vluchteling uit Oekraine Nederland weer wil verlaten?

Dan is uitschrijven uit het BRP van belang.

Als u Nederland verlaat en niet meer terugkomt, is het heel belangrijk dat u zich uitschrijft bij de gemeente. Dat geldt zowel voor de particuliere als voor de gemeentelijke opvang. Zeker als u bij een gastgezin verblijft, is het belangrijk dat u zich uitschrijft. Uw gastgezin kan dat niet doen zonder uw toestemming. Kijk voor meer info op de pagina over verhuizing en emigratie.  U kunt ook altijd een afspraak maken bij het gemeentehuis om uw emigratie door te geven.

We horen dat er situaties zijn waarin er Oekraïners zijn die terug naar Oekraïne gaan of vertrekken naar een ander land en nog niet weten of zij terugkeren. Daarom raden wij voor deze mensen aan om de emigratie alvast voor te bereiden. U vult het formulier van emigratie ondertekend in, samen met een kopie van uw paspoort en geeft dit aan uw gastgezin. Als u in Oekraïne (of ergens anders in de wereld) verblijft en niet meer terugkomt, dan kan uw gastgezin u uitschrijven bij de gemeente zonder dat u daarvoor in Nederland hoeft te zijn.
Het formulier vindt u via deze link of u kunt deze ophalen op het gemeentehuis.

Waar vind ik meer informatie?

De Rijksoverheid houdt een website bij met informatie. Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland.