Nieuws RSS icoon

 • Gevolgen Coronavirus

  01 juli 2020

  Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen en gevolgen.

 • Ophalen oud papier verandert in augustus

  03 juli 2020

  Vanaf 1 augustus wordt het oud papier niet meer opgehaald zoals u dat gewend bent. Vanaf deze datum haalt Cyclus het oud papier op.

 • Groenadoptieprogramma Groen&Doen van start

  02 juli 2020

  Bij de Akkerdistel is de tegel Groen&Doen!’ gelegd in het bijzijn van omwonenden en wethouder Yvonne Peters. Door het leggen van deze tegel is officieel het startsein gegeven aan het groenadoptieprogramma ‘Groen&Doen!’.

 • Gemeente Kaag en Braassem en ROAC gaan langdurige duurzame samenwerking aan

  01 juli 2020

  Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De aanleiding van deze overeenkomst is het uitgangspunt van de gemeente dat het eigenaarschap en dus de beslissingsbevoegdheid moet liggen bij de inwoners en organisaties die hier gebruik van maken. In de overeenkomst is onder andere geregeld dat ROAC het eigenaarschap van haar accommodatie op zich neemt.

 • Aangepaste noodverordening

  01 juli 2020

  Met de noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die door het kabinet zijn afgekondigd.

 • Corona: Hulp voor ondernemers

  29 juni 2020

  Het coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen.

 • Gemeente Kaag en Braassem gaat Microsoft gebruiken voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

  25 juni 2020

  Per eind juni 2020 zet gemeente Kaag en Braassem Microsoft in om veilig e-mails te versturen. Microsoft versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud. Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

 • Maatregelen coronavirus sport

  11 mei 2020

  De Nederlandse regering heeft de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. In deze versoepeling zit ook meer ruimte voor onze jeugdige sporters.

 • Uitbreiding digitale formulieren

  24 juni 2020

  Goede digitale toegankelijkheid is belangrijk. Wij blijven daarin door ontwikkelen en zijn gestart met het gebruiksvriendelijker maken van de verschillende formulieren op de website kaagenbraassem.nl.

 • Gemeentehuis vanaf 1 juli weer open op woensdagavond

  23 juni 2020

  Vanaf 1 juli is het gemeentehuis ook weer op woensdagavond geopend. De balies van burgerzaken en de balie voor het afhalen van (reis)documenten zijn dan weer op afspraak geopend van 18.30 tot 20.30 uur.

 • Passende aandacht voor de Economische Visie van de ondernemersverenigingen in Kaag en Braassem

  18 juni 2020

  Op maandag 16 maart stond het groot in de agenda; de overhandiging van de Economische Visie van de ondernemersverenigingen OVA en OVKB-Oost aan Wethouder Economie Yvonne Peters en wethouder Recreatie/Toerisme Petra van der Wereld. Die dag liep vanwege corona iets anders.

 • Zomerdienstregeling bruggen weer actief

  25 mei 2020

  In de afgelopen periode zijn de bedientijden van de bruggen afwijkend geweest vanwege het Coronavirus. Vanaf donderdag 21 mei is de normale zomerdienstregeling weer in werking. Vanzelfsprekend blijven de coronamaatregelen van kracht. Wij vragen u dan ook om hier ook op het water en in de havens naar te handelen. Vermijd drukke plekken en houd afstand!

 • Uitstel betalen belasting ondernemers

  26 maart 2020

  Bent u ondernemer of ZZP-er? Heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft de gemeente Kaag en Braassem u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag.

 • Heeft u zich al aangemeld voor het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’?

  07 oktober 2019

  Via het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’ krijgen inwoners van onze gemeente de kans om hun ideeën, meningen en kennis over de dorpen, verenigingen of over de gemeente zelf te geven en te delen. Het inwonerspanel is er om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden en waar ze graag over mee willen denken.

 • Het nieuwe donorregister

  30 januari 2020

  Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor alle mensen vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente.

 • De zoektocht naar financiële ruimte voor meer ambities

  29 januari 2020

  Een gemeente moet zich permanent ontwikkelen om te zorgen voor een plek waar het goed samenleven, wonen en werken is. Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat ‘moet’ en kritisch te kijken naar wat ‘mag’. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om ruimte te zoeken in de begroting om meer ambities mogelijk te maken.

 • Aanmelden Bekendmakingen over uw buurt

  30 september 2019

  De gemeente Kaag en Braassem neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die over uw buurt gaan. De bekendmakingen van deze besluiten over uw buurt kunt u via e-mail ontvangen of de Overuwbuurt app.