Nieuws RSS icoon

 • Verkenning mogelijkheden Drechthoek II

  De Interegion Groep uit Rijpwetering en de gemeente Kaag en Braassem zijn sinds medio december 2019 met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II aan de oostkant van Leimuiden te verkennen.

 • Succesvolle 1e bijeenkomst klankbordgroep Sportpad met omwonenden

  23 januari 2020

  Op 22 januari was de 1e klankbordgroep voor omwonenden van het Sportpad. Tennisvereniging Alkemade was gastheer in haar mooie clubhuis aan het Sportpad. De omwonenden hebben deze avond hun ideeën en mening gegeven voor de gebiedsontwikkeling Sportpad. Deze input zal de komende tijd zoveel mogelijk meegenomen worden in de uitwerking van de definitieve gebiedsvisie. Aan deze gebiedsvisie werken alle betrokken partijen van de Projectgroep Sportpad samen met de gemeente en stedenbouwkundig bureau IMOSS.

 • Tweede bijeenkomst Braassemboulevard 18 februari

  22 januari 2020

  Op 18 februari 2019 kunnen inwoners, verenigingen en ondernemers die een belang hebben met recreatie en/of de Braassemermeer meedenken over hoe intensieve recreatie vorm gaat krijgen aan dit gedeelte van de Braassem.

 • Digitale service ‘Mijn Inkomen’

  16 januari 2020

  Vanaf 1 februari 2020 kunnen alle inwoners, die een inkomensvoorziening ontvangen, via ‘Mijn Inkomen’ hun uitkeringsspecificaties, jaaropgaven, vakantietoeslag inzien. Deze digitale service vervangt de fysieke uitkeringsspecificaties en jaaropgaven die tot 1 februari 2020 per post verstuurd worden.

 • Wijziging inzameldagen afval vanaf 1 januari 2020

  13 december 2019

  Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de inzamelroutes die de vrachtwagens van Cyclus rijden. De gemeente is voor het inzamelen van het huishoudelijk afval vanaf 2020 in twee delen gesplitst. Hierdoor worden ook de inzameldagen anders.

 • Heeft u zich al aangemeld voor het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’?

  07 oktober 2019

  Via het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’ krijgen inwoners van onze gemeente de kans om hun ideeën, meningen en kennis over de dorpen, verenigingen of over de gemeente zelf te geven en te delen. Het inwonerspanel is er om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden en waar ze graag over mee willen denken.

 • Aanmelden Bekendmakingen over uw buurt

  30 september 2019

  De gemeente Kaag en Braassem neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die over uw buurt gaan. De bekendmakingen van deze besluiten over uw buurt kunt u via e-mail ontvangen of de Overuwbuurt app.

 • Het nieuwe donorregister

  21 januari 2020

  Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet geldt voor alle mensen vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente.