75 jaar bevrijding in Kaag en Braassem; activiteiten op 5 mei 2020

In heel Nederland vieren we dit jaar dat ons land 75 jaar geleden bevrijd is. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook in de gemeente Kaag en Braassem vinden rond dit thema mooie activiteiten plaats.

Het comité 4 en 5 mei Kaag en Braassem organiseert, ondersteund door alle oranjecomités in de gemeente, twee mooie activiteiten. Het gaat om een Bevrijdingstocht door de gemeente en een Bevrijdingsconcert op de Braassem bij de Noorderhem.

Bevrijdingstocht; doet u mee?

De Bevrijdingstocht is te voet of per fiets in zijn geheel of in gedeeltes af te leggen en bedraagt in totaal ongeveer 45 kilometer, met daartussen vier pontjes en vier startpunten. Op die startpunten kan ook van een vrijheidsmaaltijd genoten worden. Het is ook mogelijk lopend of per auto uitsluitend te gaan naar de dichtstbijzijnde locatie om deel te nemen aan de vrijheidsmaaltijd. Op de vier locaties worden daarnaast activiteiten in relatie tot 75 jaar vrijheid georganiseerd, zoals lezingen en exposities. Deelname is dus mogelijk voor jong en oud en ook voor mensen die minder goed ter been zijn.

Bijzonder Bevrijdingsconcert

’s Avonds vindt een Bevrijdingsconcert plaats. De locatie voor het Bevrijdingsconcert is jachthaven De Noorderhem. De deelnemende koren bevinden zich op het prachtige schip ‘De River Queen’ dat voor het gebouw op de Braassem ligt aangemeerd. De 4 lokale muziekverenigingen staan aan de waterkant op het grasveld voor het schip.

Subsidie en sponsoring

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koning op 8 januari jl. in de Nieuwe Kerk in Den Haag mocht Comité 4 en 5 mei Kaag en Braassem uit handen van de Ambassadeurs voor de Vrijheid en in aanwezigheid van de burgemeester een cheque van € 3.684,00 in ontvangst nemen. De cheque is bestemd voor de viering van 75 jaar Vrijheid op 5 mei 2020. Het Comité had beide evenementen aangedragen voor de beschikbare subsidie. Het Comité is erg blij dat de organisatie van het Bevrijdingsconcert subsidie heeft ontvangen.

De subsidiecheque dekt ongeveer 50% van de begrote kosten voor het concert. De kosten voor de Bevrijdingstocht bedragen ongeveer een zelfde bedrag. Er zijn inmiddels al wat meer sponsoren gevonden, maar elk fonds dat deze viering en herdenking ondersteunt is van harte welkom met een gift of een bijdrage in natura voor bijvoorbeeld de organisatie van de maaltijden. Aanmelden kan via de secretaris van het comité, Nico Castelein via email  info@4en5mei-kaagenbraassem.nl of via 06-51490223

Meer informatie volgt

Zet 5 mei vast groot in de agenda! Medio april volgt uitgebreide informatie, via pers en huis aam huis, over beide evenementen. Het wordt bijzonder!