Aangepaste noodverordening

Met de noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die door het kabinet zijn afgekondigd.

Het kabinet heeft een stappenplan opgesteld voor het versoepelen van de maatregelen. Informatie over de versoepeling en de voorwaarden leest u op de website Rijksoverheid.nl alsook de veelgestelde vragen.

In de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden worden een aantal van de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. U vindt de geldende noodverordening op de website vrhm.nl  van de Veiligheidsheidregio Hollands Midden. Op de website Hollandsmiddenveilig.nl  kunt u de liveblog volgen en vindt u veel gestelde vragen.

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte en kunnen we in Nederland enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.  Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven, weer worden teruggedraaid. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Daarom blijft voor iedereen gelden:

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Vermijd drukte en ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk- of smaakvermogen of verhoging tot 38 graden Celsius.Heeft u (ook) koorts en/of benauwdheid, dan blijven ook uw huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten hebt, mag u weer naar buiten.

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

School

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang zijn open sinds 11 mei. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan per 2 juni weer naar school. Het primair onderwijs gaat op 8 juni volledig open; op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten.

Sport en spel

Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 18 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt. Kijk voor meer informatie bij Maatregelen Corona Sport

Contactberoepen

 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).
 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Erehagen bij uitvaarten

De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Deelnemers mogen zich maximaal een half uur voor aanvang langs de route bevinden en worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. Met deze vrijstelling willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden - maar wel rekening houdend met de maatregelen - hun respect te tonen.    

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Uitbreiding terras aanvragen

De exploitatie van een terras onder genoemde voorwaarden zoals die nu bekend zijn, zou kunnen betekenen dat er behoefte is aan tijdelijke uitbreiding van het huidige terras. Waar mogelijk kan hier medewerking aan worden verleend zolang de maatregelen van kracht zijn. Een dergelijk verzoek zal worden getoetst aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid, omgeving en mobiliteitsstromen. Om een goede beoordeling te kunnen maken van een verzoek vragen wij om:

 • Een situatietekening met maatvoering van het terras, waarbij rekening wordt gehouden met de genoemde afstandseis
 • Een korte toelichting op hoe wordt toegezien op maatregelen die betrekking hebben op de naleving van 1,5 meter onderlinge afstand
 • Een toelichting op de te nemen maatregelen om eventuele overlast in de omgeving te voorkomen.

Het verzoek kan worden gestuurd naar info@kaagenbraassem.nl, t.n.v. M. Beetsma.

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Lees meer:

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Bezoek aan verpleeghuizen blijft beperkt en wordt uitsluitend onder strenge voorwaarden toegelaten. Op 11 mei is in elk van de 25 GGD-regio’s begonnen met versoepeling voor één verpleeghuis. Op 25 mei is deze versoepeling uitgebreid naar meer locaties in de regio. In verband met de lokale uitbraken van het virus op een aantal plekken wordt per locatie in nauwe samenwerking met de GGD bezien wat de mogelijkheden zijn. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. Neem voor meer specifieke informatie contact op met het betreffende verpleeghuis.

Sanitaire voorzieningen

 • Vanaf 1 juni mogen de gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij jachthavens worden opengesteld.
 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes zijn vooralsnog gesloten tot 1 juli.

Welke openbare en niet-openbare locaties zijn gesloten:

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn vooralsnog gesloten.
 • Sport- en fitnessclubs, binnensport, sauna’s, casino's, speelhallen, en seksinrichtingen blijven vooralsnog gesloten. Er is een uitzondering voor instellingen voor topsport.
 • Kantines (inclusief terrassen) en kleedkamers van (sport)verenigingen en sociëteiten blijven vooralsnog gesloten.
 • Nachtclubs, danscafés en discotheken blijven vooralsnog gesloten.
 • Voor coffeeshops geldt nog dat er alleen afgehaald mag worden.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Als het risico op verspreiding van het coronavirus groot is, kunnen bepaalde locaties gesloten worden op aanwijzing van het Rijk of op last van de voorzitter van de veiligheidregio. Zo kan de voorzitter van de veiligheidsregio locaties zoals vakantieparken, campings, stranden, winkels en parken sluiten.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Kijk voor de regels en meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Stappenplan versoepeling maatregelen

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat meer versoepeling kan volgen.

Kijk voor het hele stappenplan op Rijksoverheid.nl.

Uitgelicht