Aangewezen worden als lokale omroep? Meld u nu aan!

De aanwijzing van lokale omroep Stichting Streekomroep Braassemermeer (KBRadio/Studio Kaag en Braassem) eindigt op 29 maart 2020. Als u in aanmerking wilt komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling van Kaag en Braassem, dan kunt u tot 29 september 2019 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Hoe werkt een aanwijzing?

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Zo’n omroep moet door het Commissariaat voor de Media worden aangewezen als lokale publieke media-instelling. Als een omroep deze aanwijzing krijgt, dan mag deze omroep vijf jaar lang het media-aanbod in de gemeente verzorgen. Het Commissariaat wijst per gemeente maar één omroep aan. De Mediawet heeft bepaald dat meer aanwijzingen niet mogelijk zijn. Voordat het Commissariaat een besluit over een aanwijzing kan nemen, geeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem hier een advies over.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen, maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure, dan kunt u bij het Commissariaat voor de Media terecht. Dien uw aanvraag in voor 29 september 2019.