Asfaltreparaties op diverse locaties

Tot het einde van het jaar is er asfaltonderhoud op verschillende plaatsen binnen de gemeente. Dat betekent dat er op verschillende plaatsen kleine asfaltreparaties uitgevoerd worden. De ploeg verplaatst steeds naar een nieuw te repareren vak.

Tijdelijk enige verkeershinder

De werkzaamheden brengen tijdelijk enige overlast met zich mee, met name in de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer ter plaatse van de werkzaamheden aan de weg. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking.

Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet zodat het verkeer rondom de asfaltwerkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervindt en tegelijkertijd dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

 

 

Gerelateerde informatie: Reinigings- en inspectiewerkzaamheden gemeentelijk riool