De zoektocht naar financiële ruimte voor meer ambities

Een gemeente moet zich permanent ontwikkelen om te zorgen voor een plek waar het goed samenleven, wonen en werken is. Daarom is het belangrijk om te kijken naar wat ‘moet’ en kritisch te kijken naar wat ‘mag’. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om ruimte te zoeken in de begroting om meer ambities mogelijk te maken.

De zoektocht naar financiële ruimte bevat voornamelijk suggesties om inkomsten te verhogen of uitgave te verlagen. Er zijn suggesties opgehaald bij gemeenteraadfracties, college van B en W en medewerkers van de gemeente. Uiteindelijk is er een lijst samengesteld van ruim 50 suggesties, met enorme verschillen in grootte en impact. Een aantal voorbeelden van deze suggesties zijn:

  • stoppen met hanging baskets (bloembakken);
  • verhogen van de OZB;
  • invoeren van toeristenbelasting;
  • stoppen met recreatie en toerisme;
  • minder vaak maaien bermen.

Niet alle suggesties hebben een financieel effect

Alle suggesties zijn bekeken en onderzocht op haalbaarheid en te verwachten financieel effect. De suggesties zijn allemaal voorzien van een uitwerking en ambtelijk advies. Vervolgens zijn ze onderverdeeld in drie categorieën:

Categorie 1: Mogelijk interessante suggesties, werken we verder uit.

Categorie 2: Pakken we op, maar is financieel niet te vertalen / levert geen financiële ruimte op.

Categorie 3: Niet interessant in het kader van Focus met Ambitie, werken we niet verder uit.
 
De lijst met alle suggesties, gekoppeld aan een categorie vindt u in het raadsinformatiesysteem ibabs bij de raadsvergadering van 17 februari 2019.

Focus met Ambitie II

Na  de verkiezingen in 2018 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem een lijst met ambities opgesteld. In februari 2019 heeft zij een aantal ambities uit deze lijst opgenomen in het financieel meerjarenbeeld van de gemeente, de zogenoemde Focus met Ambitie I. Voorbeelden van deze ambities zijn IKC Rijnsaterwoude, nieuwbouw van De Tweesprong en de planvorming van een nieuw bedrijventerrein. Er bleven toen ambities over waar op dat moment geen financiële ruimte voor was, bijvoorbeeld IKC Woubrugge, de herinrichting van het Sportpad, paralelweg N207. De opdracht binnen Focus met Ambitie II is om meer financiële ruimte te zoeken om ook deze ambities haalbaar te maken.

Raadsvergadering 17 februari

De actuele financiële situatie, de ambities en de suggesties worden op 17 februari 2020 besproken met de gemeenteraad. Het besluit daarop volgt op een later moment.