Resultaten enquête gemeentepagina

Onze enquête over het gemeentenieuws, in te vullen via onze website of social media, heeft  285 reacties opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor!

Resultaten

Vraag 1: In welke dorpskern (of omgeving) woont u?

Uit alle 11 kernen in onze gemeente hebben inwoners gereageerd. De meeste reacties kwamen uit Roelofarendsveen, Oude Wetering en Leimuiden.

Vraag 2: Ik lees het gemeentenieuws van Kaag en Braassem in het Alphens Nieuwsblad…

40% leest het gemeentenieuws op papier en 4% leest het nieuws online. 56% leest het gemeentenieuws niet of af en toe, omdat zij het Alphens Nieuwsblad bijvoorbeeld niet regelmatig ontvangen.

Vraag 3: Als ik kan kiezen, dan lees ik het gemeentenieuws van Kaag en Braassem het liefst…

Als men kan kiezen, dan leest 51% het gemeentenieuws het liefst op papier. Voor online èn op papier kiest 25% van de mensen. Een groep van 21% heeft een voorkeur voor het online lezen van het gemeentenieuws.

Vraag 4: Heeft u alternatieven of ideeën voor de verspreiding van het gemeentenieuws?

We hebben van 56% van de mensen een idee of suggestie ontvangen. De meeste mensen spreken een voorkeur uit om het gemeentenieuws online te lezen. Ideeën die veel genoemd zijn, zijn bijvoorbeeld een wekelijkse nieuwsbrief per e-mail, via social media of het nieuws via een app beschikbaar maken. Daarnaast klinkt de roep om meer lokaal nieuws, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen gemeenteblad, en een betere bezorging van het huidige nieuws in het algemeen.

Vraag 5: Heeft u ideeën voor (nieuwe) thema’s of onderwerpen in het gemeentenieuws?

Populaire onderwerpen zijn aanvragen van (bouw)vergunningen en evenementen, politiek nieuws van de raad, projectenvoortgang, en achtergrond informatie over belangrijke besluiten en/of beleid. Met name uitleg over beleid of procedures van de gemeente, zodat mensen beter de achterliggende gedachten kunnen begrijpen. Mensen willen verder vooral lokaal nieuws lezen. 

Vraag 6: Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties?

Het merendeel van de overige opmerkingen gaat over het verzoek om meer lokaal nieuws, het nieuws online verspreiden en het verbeteren van de huidige bezorging.

Wat doen we met de resultaten?

We gebruiken deze resultaten om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze inwoners als het aankomt op de verspreiding van het gemeentenieuws. Ook gebruiken we deze uitkomsten om keuzes te maken voor de toekomst. Daarnaast hebben we klachten en opmerkingen over de huidige bezorging doorgegeven aan het Alphens Nieuwsblad. Het blijft belangrijk dat u rechtstreeks uw klacht meldt, zodat het Alphens Nieuwsblad uw klacht direct in behandeling kan nemen: www.alphensnieuwsblad.nl/pagina/bezorgklacht