Gevolgen Coronavirus

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen ter verspreiding van het Coronavirus.

Aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus

Het kabinet heeft 23 maart aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Op Rijksoverheid.nl vindt u alle aangescherpte maatregelen. Deze maatregelen zijn op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. Ook eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Zo wordt Iedereen in Nederland gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. De maatregelen gelden tot en met  28 april.

Noodverordening

De noodverordening is gewijzigd. Kijk voor meer informatie, de noodverordening en veelgestelde vragen ook op www.hollandsmiddenveilig.nl/faq

Gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening

Als gemeente hebben we maatregelen genomen om de gezondheid van onze inwoners en medewerkers te waarborgen. We doen er alles aan om onze diensten en producten zo goed mogelijk te blijven verlenen:

 • Het Klant Contact Centrum (KCC) blijft open en is telefonisch bereikbaar. De balies van burgerzaken en de balie voor het afhalen van (reis) documenten zijn geopend volgens aangepaste openingstijden en zorgen wij voor spreiding van de afspraken. Ook de wachttijd aan de telefoon bij het KCC kan langer zijn. Bij het omgevingsloket is het wel mogelijk om stukken in te zien, maar is geen medewerker aanwezig om vragen aan te stellen. Dat kan wel per mail of via het contactformulier. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Het afvalbrengstation aan het Veenderveld is op de reguliere tijden geopend. Bent u in de gelegenheid om uw afval weg te brengen op een ander moment dan de zaterdag? Dan vragen wij u dat te doen, om zo piekmomenten te voorkomen. Om het aantal mensen te beperkten worden er maximaal 5 auto’s tegelijk toegelaten. Neem geen kinderen mee en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis. Dit houdt in dat gemeentelijke afspraken, bijeenkomsten en evenementen waarbij ambtenaren en bestuurders betrokken zijn, niet doorgaan of uitgesteld worden. Sommige afspraken kunnen telefonisch worden afgehandeld. Uw contactpersoon bij de gemeente informeert u over het verplaatsen van de afspraak.
 • Verschillende raadsavonden, de participatiebijeenkomst Braassemboulevard alsook de Boomfeestdag zijn uitgesteld. 

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf rondom de feestdagen

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op:

 • 10 april - Goede Vrijdag
 • 12 en 13 april - Eerste en Tweede Paasdag  
 • 27 april - Koningsdag
 • 5 mei - Bevrijdingsdag
 • 21 mei - Hemelvaartsdag
 • 31 mei en 1 juni - Eerste en Tweede Pinksterdag

Gewijzigde afvalinzameling rondom de feestdagen

 • in plaats van op maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag) is de inzameling op zaterdag 11 april 2020
 • in plaats van op maandag 27 april 2020 (Koningsdag) is de inzameling op zaterdag 25 april 2020
 • in plaats van op maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) is de inzameling op zaterdag 30 mei 2020.

Aanpassing dienstregeling bruggen

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland passen vanwege het Coronavirus de bedientijden van de bruggen aan. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van personeel en met het advies van de Veiligheidsregio om waterrecreatie in deze periode te ontmoedigen. Dat heeft ook gevolgen voor de bruggen in onze gemeente. De bedieningstijden van alle beweegbare bruggen worden aangepast. Dat heeft met name gevolgen voor de Doesbrug en de Brug in Bilderdam. Alle bruggen worden ook na 15 april (de start van het zomerseizoen) alleen op afroep geopend. Een verzoek tot openen moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch worden aangevraagd.

Een overzicht van de tijden waarop de brug op afroep open kan:

 • maandag t/m vrijdag            06.00-22.00 uur op afroep  
 • zaterdag                                09.00-13.00 uur op afroep
 • zon- en feestdagen              geen bediening

Op afroep betekent minimaal 24 uur van te voren bellen naar 06 21130989.

Als de normale zomerregeling weer ingaat informeren wij u hierover.

Informatiepunt voor kwetsbare personen

In deze coronacrisis hebben (oudere) kwetsbare mensen het zwaar. Bij het Informatiepunt kunt u uw hulpvraag neerleggen. Neem gerust contact op met het Informatiepunt. Samen met u wordt er gekeken of ze een oplossing kunnen bieden. Bel voor informele vragen 071 331 79 67 (Bereikbaar maandag t/m vrijdag) of 088 254 23 55 (Kernteam) voor de reguliere vragen. Of e-mail naar info@dedriemaster.nu of info@kernteamkb.nl.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet en de gemeente neemt verschillende maatregelen voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen:

Mogen kinderen buiten spelen?

Het landelijk advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven. Kunnen de kinderen dan nog wel buiten spelen? Jazeker. Kinderen kunnen prima buiten spelen, maar houd wel rekening met de adviezen van de specialisten. Uit onderzoek is gebleken dat de kans dat kinderen het virus krijgen kleiner is dan bij volwassenen. En als ze het krijgen, zijn de symptomen minder hevig. Hierdoor zijn ze ook minder besmettelijk. Wel willen wij een aantal zaken meegeven waar rekening mee moet worden gehouden:

 • Vermijd grote groepen en houd afstand van elkaar
 • Laat een volwassene toezicht houden op de spelende kinderen
 • Sommige terreinen zijn afgesloten. Dit is niet voor niets. Klim niet op hekken of op gesloten accommodaties maar zoek toegankelijke open ruimtes om te spelen. Als een beheerder van een complex (zoals van de sportaccommodaties) vraagt om elders te gaan spelen, doe dit dan. Elke accommodatie heeft zijn eigen regels die er voor zorgen dat we ook straks gebruik kunnen maken van veilige complexen!

Gewijzigde tijden legen verzamelcontainers

Onze afvalwerker Cyclus neemt maatregelen vanwege het coronavirus. Eén van deze maatregelen is het zoveel mogelijk verspreid werken en niet in grote groepen bijeen komen. Voor het verspreid werken, starten de inzamelploegen sinds 16 maart met verschillende aanvangstijden. Dit kan betekenen dat verzamelcontainers vóór de afgesproken 7.30 uur geleegd worden. Hier is voor gekozen omdat dit de minste hinder voor u als inwoners oplevert.Voor de huis-aan-huis inzameling (aanbod via losse zakken of minicontainers) verandert de aanbiedtijd niet. Bekijk de laatste informatie op de website van Cyclus.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Op www.rijksoverheid.nl vindt u de complete maatregel.

Aankondiging kabinetsmaatregelen

Het kabinet heeft op 12 maart maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dit heeft grote consequenties voor iedereen, maar het is belangrijk en noodzakelijk voor onze samenleving. U vindt deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

De meest recente informatie over het coronavirus en meest gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Een belangrijke informatiebron voor deze website is het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Wilt u liever iemand telefonisch spreken? De Rijksoverheid heeft een speciaal nummer geopend waar u vragen kunt stellen over het coronavirus: 0800-1351.

De gemeente heeft voortdurend contact met de GGD Holland Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden en als daar aanleiding toe is, volgt nadere berichtgeving.

Burgemeester Marina van der Velde - Menting over maatregelen coronavirus

Uitgelicht