Gevolgen Coronavirus

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen en gevolgen.

Landelijke maatregelen in de aanpak van het coronavirus COVID-19

Het kabinet heeft maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus COVID-19 gericht op evenementen en samenkomsten. Dit heeft grote consequenties voor iedereen, maar het is belangrijk en noodzakelijk voor onze samenleving. Zo wordt Iedereen in Nederland gevraagd om drukte te vermjjden en 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, handen te wassen, zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Op Rijksoverheid.nl vindt u de actuele maatregelen en de stapsgewijze versoepeling van de maatregelen. Kijk ook voor vragen over afstand houden op Rijksoverheid.nl.

Noodverordening

Met de noodverordening wordt lokaal uitvoering gegeven aan de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die door het kabinet zijn afgekondigd. Meer informatie over de noodverordening

Gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening

Als gemeente hebben we maatregelen genomen om de gezondheid van onze inwoners en medewerkers te waarborgen. We doen er alles aan om onze diensten en producten zo goed mogelijk te blijven verlenen:

 • Het Klant Contact Centrum (KCC) blijft open en is telefonisch bereikbaar. De balies van burgerzaken en de balie voor het afhalen van (reis) documenten zijn geopend tot 12:30 uur; er is geen avondopenstelling op woensdagavond meer. Is er spoed? Of bent u echt niet in de gelegenheid om in de ochtenduren naar het gemeentehuis te komen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer 071 332 72 72 ; met u zoeken we naar een maatgerichte afspraak en oplossing.  Wij zijn u graag van dienst. De wachttijd aan de telefoon bij het KCC kan langer zijn. Bij voorkeur ontvangen wij uw melding openbare ruimte online.
 • Bij het omgevingsloket is het wel mogelijk om stukken in te zien, maar is er geen medewerker aanwezig om vragen aan te stellen; dat kan per mail of via het contactformulier. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Het afvalbrengstation aan het Veenderveld is geopend met ruimere openingstijden. Kom voorbereid en sorteer thuis al op klein chemisch afval (verf, batterijen), elektrische  apparaten, hout, plastic. Zo bent u snel klaar op het afvalpunt. Om het aantal mensen te beperken worden er maximaal 5 auto’s tegelijk toegelaten. Neem geen kinderen mee en houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Bent u in de gelegenheid om uw afval weg te brengen op een ander moment dan de zaterdag? Dan vragen wij u dat te doen, om zo piekmomenten te voorkomen.
 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk thuis. Dit houdt in dat gemeentelijke afspraken, bijeenkomsten en evenementen waarbij ambtenaren en bestuurders betrokken zijn, niet doorgaan of uitgesteld worden. Sommige afspraken kunnen telefonisch worden afgehandeld. Uw contactpersoon bij de gemeente informeert u over het verplaatsen van de afspraak.
 • De gemeenteraad vergadert tijdelijk digitaal; u kunt de openbare raadsavonden digitaal volgen.
 • Verschillende bijeenkomsten zoals de participatiebijeenkomst Braassemboulevard alsook de Boomfeestdag zijn uitgesteld. 
 • Onze medewerkers van groenbeheer werken altijd hard aan het netjes houden van het groen in de openbare ruimte. Vanwege de coronacrisis moeten zij dat nu met minder mensen doen en dit terwijl het groen juist extra groeit vanwege het mooie weer. Uiteraard houden ze alles zo goed mogelijk op orde. Zij doen wat mogelijk is. Graag vragen wij uw begrip voor deze situatie.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf rondom de feestdagen

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op:

 • 31 mei en 1 juni - Eerste en Tweede Pinksterdag

Gewijzigde afvalinzameling

 • in plaats van op maandag 1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag) is de inzameling op zaterdag 30 mei 2020.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet en de gemeente neemt verschillende maatregelen voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zie hiervoor Gevolgen Corona voor ondernemers in Kaag en Braassem.

Sport en bewegen

Kijk voor actuele informatie en de genomen maatregelen wat betreft sport en bewegen bij Maatregelen Corona Sport.

Informatiepunt voor kwetsbare personen

In deze coronacrisis hebben (oudere) kwetsbare mensen het zwaar. Bij het Informatiepunt kunt u uw hulpvraag neerleggen. Neem gerust contact op met het Informatiepunt. Samen met u wordt er gekeken of ze een oplossing kunnen bieden. Bel voor informele vragen 071 331 79 67 (Bereikbaar maandag t/m vrijdag) of 088 254 23 55 (Kernteam) voor de reguliere vragen. U kunt uw vraag ook e-mailen naar info@dedriemaster.nu of info@kernteamkb.nl

Chatten met de wijkcoach

Tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u online chatten met een wijkcoach van Tom in de buurt. Zo kunt u gratis en anoniem uw vraag stellen, uw probleem voorleggen en hierover van gedachten wisselen. Tom in de buurt biedt ondersteuning voor inwoners met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg- en welzijn. U kunt al uw vragen stellen via de chatfunctie op de website. Ga naar www.tomindebuurt.nl en u ziet een roze chatknop rechtsonder. Of kijk op de contactpagina.

Meer informatie

 • De meest recente informatie over het coronavirus en meest gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid
 • Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 vindt u op de website van het RIVM.
 • Uitleghulp Steffie legt op de website corona.steffie.nl informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. Deze website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Information in English about the coronavirus COVID-19 is available on the website of RIVM.
 • Wilt u liever iemand telefonisch spreken? De Rijksoverheid heeft een speciaal nummer geopend waar u vragen kunt stellen over het coronavirus: 0800-1351.
 • De gemeente heeft voortdurend contact met de GGD Holland Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden .

Uitgelicht