Gevolgen Corona voor ondernemers in Kaag en Braassem

We begrijpen dat tijdens deze coronacrisis veel vragen bij u als ondernemer bestaan over bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering, veiligheid of geldzaken. De gemeente Kaag en Braassem én de beide ondernemersverenigingen OVA en OVKB-OOST zijn in gesprek met elkaar hierover. Samen hebben wij de belangrijkste instanties waar u met deze vragen terecht kunt hieronder voor u op een rijtje gezet:

Voor werkgevers

VNO-NCW, MKB-Nederland en de KVK hebben een Coronaloket geopend met specialisten. Welke regelingen zijn er, welke zijn bij jou van toepassing en aanbevelingen om nú te handelen.
0800-2117 (werkdagen 08:30 tot 17:00 uur)
https://www.kvk.nl/coronaloket als ook: https://www.vno-ncw.nl/corona  en https://www.mkb.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-4-corona-scenarios-met-maatregelen.

Werktijdverkorting aanvragen

Werktijdverkorting is een regeling voor bedrijven die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Deze calamiteit moet ten minste 2 en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens 20 procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De regeling moet ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers zekerheid krijgen en dat medewerkers niet onnodig ontslagen worden en zo behouden blijven voor het bedrijf. Eerst dient u een vergunning aan te vragen. Na afgifte van deze vergunning moet u deze direct melden bij het UWV en moet uzelf een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen. Er is extra capaciteit ingezet op het Ministerie van SZW maar er liggen veel aanvragen voor deze regeling en afhandeling kan dus langer duren dan normaal.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Werktijdverkorting geldt niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Werktijdverkorting geldt niet voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP)

Als ZZP’er kunt u geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt wel beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

U kunt in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en de bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen u helpen door tijdelijk verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Ook opschorting van aflossing van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. Voor als dit geen soelaas biedt wordt per eind maart de BMKB verruimd zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De ministeries van van EZ, Financiën en SZW werken nauw samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de KVK. Via 0800-2117 wordt de informatievoorziening door deze laatste drie voor de BNKB verzorgd.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Fiscaliteit

Om liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden kunt u een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting doen bij de belastingdienst. U moet dan schriftelijk motiveren/aantonen dat u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet zij de invordering stil. De individuele beoordeling vindt later plaats. Deze beoordeling vindt handmatig plaats, en bij veel aanvragen kan de behandeltermijn oplopen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/ik-kan-mijn-belasting-niet-op-tijd-betalen-uitstel-betalingsregeling

Daarnaast kan het zijn dat u nu belasting betaalt op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als u een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunt een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat u meteen minder belasting gaat betalen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/waarom-zou-ik-mijn-voorlopige-aanslag-wijzigen-of-stoppen

Voor Zelfstandigen zonder personeel

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Heeft u door de effecten van (maatregelen tegen) het coronavirus (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u als ZZP’er misschien beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau: https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Werk_en_inkomen/Bijstand/Bijstand_voor_zelfstandigen_aanvragen_bbz_uitkering.

Veel gestelde vragen

Rijksoverheid, landelijk crisisnummer voor vragen over coronavirus 0800-1351. Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u e-mailen naar de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Kaag en Braassem, de heer E. Kreike, via ekreike@kaagenbraassem.nl.