Het is lente; let op de eikenprocessierups!

De kans is groot dat in de komende maanden de eikenprocessierups opnieuw in eikenbomen in onze gemeente te vinden is. De haren van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. We nemen verschillende maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

In de gemeente Kaag en Braassem staan relatief weinig eikenbomen; slechts 4% van de bomen in de gemeente is eik. Daarmee is de verwachting dan ook dat de gemeente niet te maken krijgt met heftige aantasting en overlast. In 2019 is in circa 20 eikenbomen een (zeer) kleine aantasting met de eikenprocessierups vastgesteld. Deze nesten zijn verwijderd door het wegzuigen van de rupsen.

Voor 2020 verwachten we, mede door de warme zomer van 2020, een hoger aantal processierupsen. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken nemen we een aantal maatregelen:

  • De bomen en de bomen in de directe nabijheid van de aantasting van het afgelopen jaar worden eerder en intensiever gecontroleerd op de aanwezigheid van processierupsen.
  • Jonge rupsen (zonder brandharen) worden in een vroeg stadium, voordat overlast veroorzaakt wordt, verwijderd. Waar nodig verwijderen we de rupsen in een later stadium op mechanische wijze (wegzuigen).
  • Met een val op de stam gaan we rupsen afvangen op de bomen die vorig jaar aangetast waren (www.rupsenval.nl).
  • We stimuleren de biodiversiteit met het veranderen van beheer van bermen op locaties waar bomen staan. Met een meer natuurlijke inrichting van de bermen zorgen we ervoor dat  predatoren van de eikenprocessierups ondersteunt.
  • We hebben nestkastjes geplaatst op verschillende locaties in de gemeente. Met deze nestkastjes trekken we koolmezen aan; de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Een mooie manier om op een natuurlijke manier te bestrijden. Extra mooi om te vermelden dat deze via een maatschappelijk project in de gemeente gemaakt zijn!

Overlast door de eikenprocessierups melden? Ga naar www.kaagenbraassem.nl/melding.