Inzameling oud papier wijzigt vanaf 1 juli

Verschillende organisaties hebben langere periode voor onze gemeente het oud papier ingezameld. De private bedrijven die samen met de organisaties inzamelden stoppen met deze werkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente moet kijken naar andere mogelijkheden.

Vrijwilligers

In onze gemeente hebben we veel organisaties die al lange periode het oud papier inzamelen. Ieder doet dat op zijn eigen manier, met eigen vrijwilligers voor het eigen dorp, de school- of clubkas en de saamhorigheid in de organisatie. Wij zijn dankbaar voor de inzet van deze verenigingen.

Nieuwe situatie

We hebben met de situatie te maken dat de private bedrijven die nu samen met organisaties oud papier inzamelen stoppen met deze werkzaamheden. Dit betekent dat de gemeente moet kijken naar een andere manier om het inzamelen van papier structureel te kunnen regelen. Vanuit het college is hiervoor een voorstel richting de raad gegaan. Dit met het doel een toekomstbestendige inzameling van papier te garanderen, nu de prijs van oud papier zo sterk is gedaald. Dit besluit moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad.

Besluit andere wijze van inzamelen

Het college stelt voor om de inzameling van oud papier per 1 juli a.s. uit te laten voeren door Cyclus. Dit zal dan zonder de inzet van vrijwilligers zijn. De inzameling gaat dan overdag plaatsvinden via los aanbod. Het college stelt voor om vanaf 1 januari 2021 de inzameling door Cyclus voort te zetten, ook zonder de inzet van vrijwilligers, en hierbij gebruik maken van een minicontainer voor oud papier. Om tot dit besluit te komen zijn alle mogelijke opties bekeken en is gekozen voor een toekomstbestendige wijze van het inzamelen van oud papier. Hierbij is uiteraard gekeken naar een kostentechnisch juiste keuze, de beste manier van aanbieden en verzamelen van het oud papier en levertijden van minicontainers.

Compensatie organisaties

De gemeente is zich ervan bewust dat mede dankzij de inzet van vrijwilligers van de organisaties het inzamelen van oud papier de afgelopen jaren op een efficiënte en goedkope wijze heeft kunnen plaatsvinden. Het college beseft zich dat het voorstel, om de inzameling van oud papier op een andere manier vorm te geven, financiële consequenties heeft voor verenigingen. Daarom ziet zij het als eigen verantwoordelijkheid om organisaties te ondersteunen en voor 2020 financieel te compenseren. Wethouder Peters neemt telefonisch contact op met alle betrokken organisaties.