Jaarrekening 2018 vastgesteld

Met de jaarrekening legt de gemeente elk jaar verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De jaarrekening 2018 kan daarom worden gezien als een afsluiting van een periode. 2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het aantreden van een nieuwe raad en de raadsbreed vastgestelde Samenwerkingsagenda 2018-2022: 'Maak meedoen mogelijk'.

Wij vinden het belangrijk dat de jaarrekening toegankelijk wordt gepresenteerd. Daarom kunt u de jaarrekening inzien in een speciale webapplicatie. In de webapplicatie www.jaarrekening-kaagenbraassem.nl/2018 kunt u zien wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken.

De jaarrekening 2018 is 24 juni 2019 vastgesteld door de raad.