Maatregelen hinderbeperking luchtvaart Leimuiden

In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben regionale bestuurders, omwonenden en de luchtvaartsector afgelopen vrijdag met elkaar afspraken gemaakt over het uitvoeren van hinderbeperkende maatregelen.

Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden definitief via een vaste bocht gevlogen zodat minder verkeer Leimuiden raakt (gemeente Kaag en Braassem). De proef met het toepassen van de techniek van een vaste bochtstraal tussen Rijsenhout en Leimuiden loopt al enige tijd. KLM en Transavia hebben hieraan actief medewerking verleend. De proef is uitvoerig geëvalueerd en de besluitvorming daarover is nu in positieve zin afgerond. Overigens vliegt maar een deel van het startend vliegverkeer via deze bochtstraal. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak in de ORS op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem. Voor met name Leimuiden betekent dit minder uitwaaierend verkeer en minder hinder in het dorp. Omdat de maatregel voor de woonkern Kudelstaart niet positief uitpakt en er daar sprake is van een optelsom van hinder wordt door de Omgevingsraad Schiphol bij de minister aangedrongen op aandacht voor de gehele zuidoosthoek in het door Schiphol nog te presenteren plan voor hinderreductie in de toekomst.

Via de website Omgevinsraadschiphol.nlleest u het volledige bericht.