Programmabegroting 2020 vastgesteld

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 28 oktober is de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Met deze vastgestelde Programmabegroting 2020 komen de middelen beschikbaar die nodig zijn voor de door de gemeente uit te voeren taken in 2020.

Dit jaar is de begroting weer digitaal toegankelijk via www.begroting-kaagenbraassem.nl. Op deze manier wil de gemeente de begroting voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk maken.