Samenwerkingsovereenkomst Tiny Forest

Het IVN (Instituut voor Natuureducatie) heeft een subsidie beschikbaar gesteld om drie Tiny Forests te realiseren in onze gemeente. Vandaag heeft wethouder Inge van der Meer de Tiny Forest samenwerkingsovereenkomst (vanaf afstand) ondertekend. Hiermee wordt een plek geboden aan planten, vogels, insecten en kleine zoogdieren, maar realiseren we ook een prachtige, educatieve plek voor schoolkinderen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Momenteel zijn wij nog op zoek naar locaties in de buurt van scholen in onze gemeente voor een Tiny Forest. Heeft u een suggestie voor een locatie? Kijk dan op https://www.ivn.nl/tinyforest/word-initiatiefnemer .