Tarieven afvalstoffenheffing per 1 januari 2020

Op 16 december heeft de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2020 vastgesteld.

Afval anders; scheiden loont

Ook in 2020 blijven we ons inzetten voor een schoon Kaag en Braassem. Dat doen we onder andere met ons ‘Afval Anders’ systeem; het scheiden van afval waardoor we waardevolle grondstoffen beter inzamelen en opnieuw kunnen gebruiken. Mooi om te zien dat we met inwoners steeds meer gescheiden afval inleveren

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing 2020 bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief betaalt u altijd. Deze kosten zijn voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstromen, zoals gft, PMD en glas. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Tarieven 2020

Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing opnieuw vast. Op 16 december heeft de raad de onderstaande tarieven voor 2020 vastgesteld

  • Vast tarief eenpersoonshuishouden € 186,00
  • Vast tarief meerpersoonshuishouden € 223,00
  • Tarief verzamelcontainer restafval (zak) 60 liter € 1,50
  • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 4,50
  • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 8,00

Stijging onvermijdelijk

Ondanks het feit dat inwoners grote stappen hebben gezet in het gescheiden inzamelen van het afval, gaan de kosten van het vaste tarief toch omhoog. Dat heeft te maken met een aantal kostenstijgingen, zoals de stijging van de landelijke verbrandingsbelasting. Die wordt door de overheid doorbelast aan gemeenten. Daarnaast heeft de aanbesteding van de regiogemeenten samen met Cyclus (gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Zuidplas, Nieuwkoop, Waddinxveen en Kaag en Braassem) voor verwerking van het restafval geleid tot hogere kosten. Ook de lokale kosten zijn gestegen door een groter aanbod aan PMD en GFT-afval. De tarieven per aanbieding van de containers blijven ten opzichte van 2019 gelijk.

Scheiden loont

En toch loont het om uw afval zo goed te blijven scheiden als u nu doet. Als dat niet het geval zou zijn, leidt dat tot nog grotere kostenstijgingen. Door uw inzet weten we dat beperkt te houden. Inwoners die hun afval goed scheiden kunnen nog steeds goedkoper uit dan met de systematiek van het hogere vaste tarief in 2018. Mooi om zo bij te dragen aan een duurzaam Kaag en Braassem.

Een meerpersoonshuishouden betaalde in 2018 € 273,00. Een meerpersoonshuishouden dat het afval goed scheidt en daarmee de verzamelcontainer restafval in 2020 6 keer aanbiedt betaalt in 2020 dan € 223,00 vast tarief en 6x € 4,50 voor de leging; totaal dus € 250,00.

Voorlopige aanslag

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit,  wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. Hoe vaak dat in 2020 zal zijn, weten wij nu nog niet. Daarom wordt voor de voorlopige aanslag uitgegaan van de gegevens van het jaar 2019. De gegevens van alle containers en verzamelcontainers ontvangen wij na afloop van elk jaar. Als u in 2020 minder restafval heeft weggegooid dan in 2019, wordt het variabele deel van de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u meer weggegooid dan in 2019, dan gaat het variabele deel van het bedrag omhoog. In het eerste kwartaal van 2021 ontvangt u de definitieve aanslag over 2020 en ziet u of u geld terug krijgt of moet betalen.