Uitnodiging bijeenkomst kruising Braassemdreef 30 oktober

Op woensdag 30 oktober a.s. organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de kruising Braassemdreef - Noordeinde in Roelofarendsveen. De inloopavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Die avond presenteren wij het uitgewerkte ontwerp van de variant waarin de Braassemdreef een voorrangsweg wordt.

Vervolg op eerdere bewonersavond 

Op 16 juli vond een bewonersavond plaats waarop verschillende varianten zijn gepresenteerd om de kruising Braassemdreef/Noordeinde veiliger te maken. De huidige situatie wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. De voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn die avond besproken. Aanwezigen hebben aangegeven naar welke variant hun voorkeur uitgaat. Op basis van deze inbreng en de verrichtte onderzoeken, heeft het college besloten om variant 2a, de variant waarop de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets, verder uit te werken. Met daarbij speciale aandacht voor voetgangersoversteekplaatsen en maatregelen om de snelheid te verminderen.

Puntjes op de i van uiteindelijk ontwerp

Ingenieursbureau Sweco heeft het ontwerp inmiddels verder uitgewerkt. Op 30 oktober a.s. heeft u de mogelijkheid om dit ontwerp te bekijken en uw laatste inbreng te geven. Die inbreng wordt door ons bekeken en vervolgens gaat het college het ontwerp vaststellen en opdracht geven dit uit te voeren. U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst 30 oktober om het ontwerp te bekijken en uw mening te geven.