Update Langebrug, Oud Ade

In de afgelopen maanden heeft er een aantal onderzoeken plaatsgevonden ter voorbereiding op het bouwen van de nieuwe brug. In juli 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden waar we met inwoners gesproken hebben over wensen rond de nieuwe brug.

Op die bijeenkomst werd duidelijk dat omrijden in de periode van de bouw mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers is dit geen optie; een fietsverbinding tijdens de bouw is voor gebruikers en bewoners een voorwaarde. Dat geldt ook voor de ambulance. Die zaken zijn verwerkt in een raadsvoorstel.

Nieuwe brug; doorgang fietsers en beperking gemotoriseerd verkeer tijdens bouw

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de variant uit te werken waarbij de fietsbrug en de autobrug los van elkaar worden gebouwd. Tijdens de bouw van de fietsbrug kan het fietsverkeer gebruik maken van de autobrug. Dat wordt met verkeerslichten veilig geregeld. Tijdens de bouw van de autobrug gebruiken fietsers de fietsbrug. Bij calamiteiten kan de ambulance ook gebruik maken van de fietsbrug. De bus kan tijdens de bouw zijn normale route helaas niet rijden. Dat is vervelend, maar naar verwachting van korte duur. Zodra meer bekend is over wanneer en hoe lang dat is, delen wij dat met u.

Planning nieuwe brug

Wij streven ernaar om het ontwerpen, voorbereiden en aanbesteden van de nieuwe brug in 2019 af te ronden zodat de brug in 2020 kan worden vervangen. Doel is om in het tweede of derde kwartaal van 2020 te starten met de bouw van de nieuwe brug.

Huidige verkeermaatregelen

Details over de huidige verkeersmaatregelen vindt u op de projectpagina Langebrug.