Verkenning mogelijkheden Drechthoek II

De Interegion Groep uit Rijpwetering en de gemeente Kaag en Braassem zijn sinds medio december 2019 met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II aan de oostkant van Leimuiden te verkennen.

Het plangebied dat op ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zal worden onderzocht, wordt aan de noordzijde begrensd door de Burgemeester Bakhuizenlaan, aan de zuidzijde door het bedrijventerrein Drechthoek I, aan de westzijde door de Oosterweg en aan de oostzijde door het open polderlandschap. Een ontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein is opgenomen in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) van de gemeente Kaag en Braassem. De door Interegion Groep voorgestelde ontwikkeling past daarmee binnen de gemeentelijke beleidskaders. 

Onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden

Eind vorig jaar hebben de huidige grondeigenaren van het plangebied een overeenkomst met een ontwikkelingsmaatschappij gesloten over de verkoop van hun gronden en opstallen. De Interegion Groep gaat, in nauwe samenwerking met de gemeente, onderzoek verrichten naar ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische- en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele varianten en financiële haalbaarheid. Ook omwonenden en de dorpsraad van Leimuiden worden hier nauw in betrokken. Als de planvorming voor de opdrachtgever van De Interegion Groep tot een reële businesscase leidt dan sluit die partij een definitieve koopovereenkomst met de huidige grondeigenaren. 

Mooie ontwikkeling

Wethouder Economische Zaken van de Gemeente Kaag en Braassem Yvonne Peters benadrukt dat zij zeer verheugd is om samen met de Interegion Groep naar een mogelijke invulling van het gebied te kijken. “Uit onderzoek blijkt dat het huidige bedrijventerreinenaanbod binnen de gemeente Kaag en Braassem onvoldoende is om aan de huisvestingsvraag van het (lokale) bedrijfsleven te kunnen voldoen. Het plangebied Drechthoek II in Leimuiden is wat ons betreft een prima locatie voor de vestiging van nieuwe- en bestaande bedrijven. Samen met de door de provincie te realiseren Passage Leimuiden lijkt daarmee een vurig gewenste gebiedsontwikkeling een stap dichterbij te komen”.