Welke variant maakt de kruising Braassemdreef-Noordeinde in Roelofarendsveen het veiligst?

Op basis van uitgebreid onderzoek presenteerde SWECO dinsdagavond 16 juli vijf varianten voor een nieuwe veilige inrichting. Bewoners en gebruikers van de kruising denken met ons mee en geven aan welke variant hun voorkeur heeft. Fijn!

Voorkeur voorrangsweg

Op de bijeenkomst hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van de aanwezigen meer ziet in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten.

Vervolg

Het college heeft besloten om, op basis van de input van de bewonersavond van 16 juli en de verrichtte onderzoeken, variant 2a verder uit te werken. Dat is de variant waarop de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets (fietsdomein). Het college wil bij de uitwerking speciale aandacht voor voetgangersoversteekplaatsen en voor maatregelen om de snelheid te verminderen. Deze uitwerking leggen we na de zomer weer voor aan bewoners.

Variant 2a Kruising Braassemdreef als voorrangsweg met fietsstroken