Winnende initiatieven 10 jaar Kaag en Braassem bekend

Op 1 januari 2009 fuseerden de gemeenten Jacobswoude en Alkemade en ontstond de gemeente Kaag en Braassem. Dit jaar bestaat onze gemeente 10 jaar, een heuglijk feit dat we samen met al onze inwoners willen vieren! Per kern is een jubileumbudget beschikbaar gesteld van maximaal € 2000,-- voor een voorstel dat door inwoners zelf uitgevoerd wordt. Begin dit jaar is deze actie onder de aandacht gebracht van de inwoners van de kernen. Op woensdag 10 juli werden de winnende initiatieven bekend gemaakt

We hebben meer dan 40 initiatieven ontvangen. Vanuit een aantal kernen zijn meerdere initiatieven ingediend. Tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei hebben inwoners op de stembureaus in die kernen hun voorkeur kunnen aangeven welk initiatief uitgevoerd mag gaan worden. Op basis van de uitslag van de stemming en toetsing aan de criteria heeft het college inmiddels vastgesteld wie de winnaars zijn. Burgemeester Marina van der Velde-Menting heeft alle winnende initiatiefnemers op 10 juli in het zonnetje gezet. We hebben de initiatiefnemers gevraagd om, nadat het idee uitgevoerd is, de resultaten met ons te delen. Via onze social media kanalen besteden wij daar dan aandacht aan.

De winnaars in de kernen

Een overzicht van de initiatieven die in de kernen uitgevoerd gaan worden:

Bilderdam

Het plaatsen van insectenhotels bij de toegangen van Bilderdam

Hoogmade

Aanleg van een jeu de boulesbaan

Kaag

Plaatsen van bloembakken bij de entree van Kaag

Leimuiden

Plaatsen van een speeltoestel op het nieuwe plein van het Integraal Kind Centrum

Nieuwe Wetering

Plaatsen van duurzame lantaarnpalen bi het cultureel centrum

Oud Ade

Inzaaien van de bermen met bloemen tussen Oud Ade en Rijpwetering

Rijnsaterwoude

Plaatsen van een hek aan de slootkant bij de dierenweide

Oude Wetering

Renovatie van de tuin bij de aanleunwoningen, inclusief een zon-zitje

Woubrugge

Maken en plaatsen van twee mozaïkbanken

Roelofarendsveen

Aankopen en restaureren oude veilingbanken in het kader van opnieuw in gebruik stellen oude veiling