Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Kaag en Braassem, gaan voor aardgasvrije wijken met Europees geld

Negen Zuid-Hollandse gemeenten willen tien aardgasvrije wijken. Voor de opstart vragen ze aan de Europese Investeringsbank (EIB) een gezamenlijke subsidie aan van ongeveer 3 miljoen euro. Door hun krachten te bundelen, en met de provincie als penvoerder, maken de gemeenten grote kans om in aanmerking te komen voor dit geld. Het gaat om de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam en Zoeterwoude.

Voorbereidingen kosten ook geld

Duurzame wijken, ja graag, maar hoe pak je dat aan? Om samen met inwoners de juiste keuzes te kunnen maken, willen de negen Zuid-Hollandse gemeenten een degelijke kosten-batenanalyse maken van de verschillende opties. Immers, duurzame energievoorziening moet voor inwoners haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Er gaat veel voorwerk zitten in het maken van de meest passende keus. En dat kost ook geld. De EIB heeft het zogeheten Elena-fonds opgericht om overheden hierin te ondersteunen.

Iedereen meedoen aan de overstap naar schone energie

Energie gedeputeerde Berend Potjer is positief gestemd: “Ik ben heel blij dat deze negen Zuid-Hollandse gemeenten hierin het voortouw nemen. Dat zij samen met de bewoners gaan ontdekken hoe je hun wijken van het aardgas af kan krijgen en dat vervolgens ook daadwerkelijk doen. Zo kunnen we maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van inwoners en zijn we niet alleen bezig met de energietransitie, maar ook met een verbetering van de wijk.”

Drie miljoen euro voor het voorwerk

Om voor EIB-subsidie in aanmerking te komen moet het gaan om een grote investering – minstens € 60 miljoen. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland in 2019 de handen ineen geslagen en ook samenwerking met de provincie gezocht. Na de inventarisatie van voorwaarden en mogelijkheden kan de provincie nu de subsidie aanvraag gaan indienen bij de EIB. Inzet: € 3 miljoen voor de voorbereidingskosten van verduurzaming van 10 wijken. Daaronder vallen de kosten voor het participatieproces, kosten-batenanalyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten.

Focus gemeente Kaag en Braassem

Ook Kaag en Braassem maakt als gemeente deel uit van deze gezamenlijke subsidieaanvraag. Het doel van de gemeente Kaag en Braassem is om voor het einde van 2022 ongeveer 650 woningen (huur én koop) verduurzaamd te hebben. Concreet houdt dit in dat er energiebesparende maatregelen toegepast worden, zoals spouwmuur- en vloerisolatie. Het vormt daarmee de eerste stap voor de woningen om uiteindelijk van het gas af te gaan. Deze aanpak sluit aan bij het doel van de gemeente om in de komende jaren vooral in te zetten op energiebesparing en zo veel mogelijk daken vol te leggen met zonnepanelen. Daarmee kan Kaag en Braassem een kwart van de gehele energieopgave realiseren. Met de Elena-aanvraag kan Kaag en Braassem versneld die doelstelling halen.  Wethouder duurzaamheid Inge van der Meer: “Elena biedt ons een mooie kans om onze ambities rond duurzaamheid concreter te maken en te laten zien dat we samen met lokale partijen invulling geven aan de uitdagende energieopgave”.

Samenwerking

Vanuit het Elena-verband ontstaan ook weer nieuwe kansen om de energietransitie in Kaag en Braassem gezamenlijk op te pakken. Zo zorgt Elena niet alleen voor een financiële impuls,  maar brengt het ook een aantal belangrijke belanghebbenden in de energietransitie bij elkaar, zoals stichting MeerWonen, Woondiensten Aarwoude, bewonersinitiatieven en de energiecoaches en -ambassadeurs. De ondersteuning vanuit de provincie Zuid-Holland daarbij is zeer prettig en helpt om aan het einde van 2022 mooie resultaten te kunnen presenteren. 

Elena-voorwaarden

Voor de Elena-subsidie geldt dat de plannen na deze voorbereidingen ook echt uitgevoerd moeten worden. Daarom stelt de EIB als voorwaarde dat de werkzaamheden in de woningen, leidingen en warmtebronnen binnen 3 jaar van start gaan en tot investeringen heeft geleid van minimaal € 60 miljoen. Een andere voorwaarde is dat de EIB met één partij zaken wil doen en daarom zal de provincie Zuid-Holland als aanvrager en penvoerder optreden.