35 sollicitanten voor burgemeesterschap Kaag en Braassem

Voor het burgemeesterschap van Kaag en Braassem hebben 35 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 3 november 2021 in functie treden.

Met 35 sollicitanten heeft Kaag en Braassem de meeste reacties op een burgemeestersvacature van de afgelopen 6 jaar in Zuid-Holland. De sollicitanten – 21 mannen en 14 vrouwen – variëren in de leeftijd van 32 tot en met 62 jaar. Van de 35 sollicitanten zijn 18 sollicitanten wethouder dan wel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad van Kaag en Braassem, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat de huidige burgemeester van Kaag en Braassem, Marina van der Velde, aankondigde met pensioen te gaan per 3 november 2021. Hierna heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Met het huidige tijdschema is het niet nodig een waarnemend burgemeester aan te stellen, maar kan Marina van der Velde de ambtsketen overdragen aan haar opvolger.