Begroting 2021

Voor u ligt de begroting van 2021. Met deze infographic ziet u in één oogopslag waar de inkomsten en uitgaven van gemeente Kaag en Braassem vandaan komen. De tekst van de infographic staat ook onder de infographic.

Infographic begroting Kaag en Braassem 2021 ; tekst staat uitgeschreven onder de infographic

Tekst infographic Begroting 2021

Voor u ligt de begroting van 2021. Met deze begrotingskrant ziet u in één oogopslag waar de inkomsten en uitgaven van gemeente Kaag en Braassem vandaan komen. Nieuwsgierig naar de uitgebreide versie? Kijk op www.begroting-kaagenbraassem.nl.

Inkomsten

Totale inkomsten: 60 miljoen

Waar komen onze inkomsten vandaan?

  • 32 miljoen Rijksoverheid
  • 28 miljoen Overige inkomsten: verhuur, verkoop van grond, leges en heffingen, onroerende zaak belasting

Uitgaven

Totale uitgaven: 60 miljoen

Waar geven we het aan uit?

  • 10 miljoen Bedrijfsvoering: Gemeentelijke organisatie
  • 4,4 miljoen Bestuur, regio en middelen:  Openbare veiligheid Dienstverlening Communicatie
  • 24,2 miljoen Sociaal domein: Zorg en ondersteuning Onderwijs Sport 
  • 19 miljoen Ruimte en leefomgeving: Duurzaamheid Recreatie Verkeer en vervoer
  • 2,4 miljoen Sparen voor Later

Wilt u de uitgebreide begroting zien? Ga dan naar www.begroting-kaagenbraassem.nl.

Burgemeester Marina van der Velde-Menting

Met de begroting 2021 schetsen we het financiële plaatje voor het komende jaar. We doen dat vanuit een jaar dat beheerst is door Covid-19 waarin heel veel onverwachte steunmaatregelen zijn uitgerold, zowel op het financiële vlak als op het personele. Het is nog koffiedik kijken wat de invloed van het virus zal zijn, maar we blijven ons inspannen om daar waar nodig steun te geven! Ik ben trots op de wijze waarop onze inwoners het hoofd bieden aan de moeilijke tijd waarin we leven. Financiële zorgen en het gemis aan sociale contacten laten hun sporen na. Gelukkig zie ik ook nieuwe initiatieven. Flexibel denken en doen zijn kenmerkend voor de ondernemersgeest die in onze samenleving heerst. “Samen met elkaar, samen voor elkaar” is ons credo ook voor komend jaar! Vanuit mijn portefeuille Veiligheid zal het komende jaar de aanpak van ondermijning een prominente plek hebben. Er zijn extra rijksmiddelen ter beschikking gesteld om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken en ook wij in Kaag en Braassem zetten daar op in. Dat is iets wat alleen kan slagen als we het samen doen.

Wethouder Inge van der Meer

De energietransitie is naast biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Laten we eerst met elkaar beginnen om energieverspilling tegen te gaan! Nodig een gratis energiecoach uit uw dorp uit om u daarbij te helpen. Begin met het isoleren van uw woning. Plaats tochtstrippen. Gebruik ledlampen. Trek die warme trui vaker aan en zet de verwarming een graadje lager. Leg zonnepanelen op uw dak of het dak van de buren. Kijk wat u dit scheelt in uw portemonnee. Maar we gaan verder dan dat. Samen met u willen we plannen ontwikkelen hoe we de overgang naar duurzame energie kunnen realiseren. Digitaal gaan we bijeenkomsten organiseren om te horen hoe u hier tegenaan kijkt.

Wethouder Floris Schoonderwoerd

Kaag en Braassem is uniek in Nederland met de innovatieve manier waarop we het sociale domein ingericht hebben. We blijven ons inzetten om alle zorg goed te organiseren en in te spelen op veranderingen in onze samenleving. Inwoners en verenigingen weten goed wat zij nodig hebben en wij willen hen daarin ondersteunen om dat mogelijk te maken. Zorg voor elkaar! Er is geld gereserveerd voor de bouw van een IKC (Integraal Kind Centrum) in Oude Wetering en voor de planvorming voor een IKC in Woubrugge. Ook voor sporten is geld opgenomen: voor sportcomplex de Tweesprong en het Sportpad.

Wethouder Yvonne Peters

We doen in deze coronaperiode veel om bedrijven te steunen met het maatregelenpakket (Tozo) en voorlichting te geven over hoe zij steun vanuit de Rijksoverheid goed kunnen benutten. Ook blijven we op zoek naar mogelijkheden voor bedrijven om binnen onze gemeente te groeien, door te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw bedrijventerrein. We gaan één samenhangend winkelgebied maken in Roelofarendsveen, waarbij Noorden Zuidplein dezelfde uitstraling krijgen. Daarnaast behartigen wij ook de belangen van de tuinbouwsector via Greenport Aalsmeer: een wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. Ook maken wij onze openbare ruimte steeds groener. Heeft u hier ideeën voor? Laat dit vooral weten.

Wethouder Petra van der Wereld

We zijn enthousiast om samen met inwoners en initiatiefnemers onze leefomgeving nog mooier te maken. De gemeente, dat zijn wij tenslotte allemaal! Ik nodig iedereen uit om samen met ons besluiten te nemen, samen te leren, mee te doen en mee te denken. Niet voor niets heet onze samenwerkingsagenda ‘Maak Meedoen Mogelijk’. Op het gebied van financiën wachten ons de komende jaren stevige uitdagingen. Onze begroting voor 2021 is sluitend. Dat is met alle oplopende kosten voor onder andere het sociaal domein, WMO en jeugdzorg best een goed resultaat. Voor de jaren na 2021 moeten we met elkaar in gesprek gaan. Met alle financiële risico’s die mogelijk op ons afkomen, moeten we goed bekijken hoe we die kunnen opvangen. Het laatste wat ik wil is de lasten 1 op 1 doorberekenen aan onze inwoners.

Wilt u de uitgebreide begroting zien?

Ga dan naar www.begroting-kaagenbraassem.nl .