Covid-maatwerkregeling vrijwilligersorganisaties uitgekeerd

Ook vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Aanleiding voor de gemeente Kaag en Braassem om in februari 2021 een regeling vast te stellen voor deze organisaties, omdat deze organisaties van groot belang zijn voor onze samenleving en de ondersteuning nodig hebben om hun maatschappelijke rol te kunnen blijven invullen. Deze regeling is vastgesteld in aanvulling op de landelijke regelingen, waar deze groep organisaties niet altijd of maar beperkt voor in aanmerking komen.

Aanvragen maatwerkregeling

Voor deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar gesteld van 166.000 euro. 13 organisaties hebben een aanvraag ingediend waarvan 12 organisaties nu in ook daadwerkelijk een financiële bijdrage ontvangen. Eén aanvraag is afgekeurd omdat deze organisatie pas financiële consequenties ervaart vanaf het jaar 2021, terwijl deze regeling bedoeld is voor het jaar 2020. De totaal toegekende steun bedraagt € 71.420,26.

Resultaten 2021

Verenigingen geven aan dat zij juist in 2021 problemen gaan verwachten. Dat heeft onder andere te maken met minder inkomsten vanuit contributie. Daarnaast is het voor de kleine organisaties  lastig om gebruik te maken van de landelijke regelingen, sommige grotere organisaties lukt dit soms wel. We ondersteunen vrijwilligersorganisaties hierin.

Vanuit de beschikbare lokale subsidie is na het uitkeren van de goedgekeurde 12 aanvragen nog € 94.724.74 beschikbaar. In de komende periode willen wij samen met de doelgroep kijken hoe dit budget ingezet kan worden om deze organisaties dan wel de doelen waar zij aan bijdragen te ondersteunen. Vrijwilligersorganisaties die hierin mee willen denken zijn van harte welkom.