De beste burgemeester voor de gemeente Kaag en Braassem: denk mee!

De gemeente Kaag en Braassem zoekt een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft onder meer wat we van de burgemeester verwachten en welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De gemeenteraad vindt het belangrijk om van u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner te horen hoe u hierover denkt. Met deze korte online enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. U kunt de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 26 februari aanstaande. De resultaten van de enquête worden meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Meer weten over het proces om te komen tot een nieuwe burgemeester? Kijk op www.kaagenbraassem.nl/burgemeestergezocht.

Hartelijk dank voor uw inbreng!