Gemeente stelt extra geld beschikbaar voor corona-gevolgen vrijwilligersorganisaties

Ook vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende financiële regelingen voor opgesteld waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is.

Gemeentelijke regeling vastgesteld

In de afgelopen periode hebben diverse partijen uit Kaag en Braassem contact gezocht met de gemeente met een ondersteuningsvraag. Het college heeft besloten om een gemeentelijke regeling in te stellen voor deze organisaties, omdat deze organisaties van groot belang zijn voor onze samenleving. Om hen door deze periode heen te helpen vindt het college het daarom noodzakelijk om deze ondersteuning te bieden.

Maatwerkregeling

De regeling is gebaseerd op maatwerk. Daarmee hebben alle partijen de mogelijkheid om een aanvraag te doen. De regeling is zo gemakkelijk en laagdrempelig mogelijk opgesteld. Organisaties kunnen naast het aanleveren van de stukken ook via een online meeting toelichten waarom zij in aanmerking moeten komen voor een bijdrage.

Plafondbedrag

Er is een maximaal bedrag beschikbaar gesteld van 166.000 euro. Als er vanuit de verschillende aanvragers meer wordt aangevraagd, dan wordt het bedrag naar rato verdeeld onder de toegekende aanvragen. Vanuit de Rijksoverheid is via de algemene uitkering een drietal steunpakketten beschikbaar gesteld voor de extra kosten en gemiste opbrengsten van gemeenten als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen in verband met Covid-19. Met dit voorstel wordt er een bestemming gegeven aan dit geld.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor organisaties vanuit de sector vrijwilligersorganisaties ter compensatie van de tegenvallende inkomsten in 2020. Wilt u meer informatie over de regeling? Of direct een aanvraag doen? Lees dan verder bij www.kaagenbraassem.nl/covidregeling. Aanvragen kan tot 15 april 2021.