Heeft u zich al aangemeld voor het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’?

Via het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem Spreekt’ krijgen inwoners van onze gemeente de kans om hun ideeën, meningen en kennis over de dorpen, verenigingen of over de gemeente zelf te geven en te delen. Het inwonerspanel is er om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden en waar ze graag over mee willen denken.

Het inwonerspanel is er om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden en waar ze graag over mee willen denken. Ongeveer vier keer per jaar kunnen inwoners ideëen doorgeven over diverse onderwerpen in uw directe omgeving.

Aanmelden

Inwoners kunnen zich voor het inwonerspanel aanmelden via www.kaagenbraassemspreekt.nl. Leden van het inwonerspanel hebben invloed op de kwaliteit van hun eigen leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening en bijzondere projecten. Het invullen van de vragenlijst duurt, afhankelijk van de gegeven antwoorden, ongeveer 5 tot 10 minuten. Doet u ook mee?

Schriftelijk of telefonisch meedoen

Wilt u liever meedoen via schriftelijke of telefonische vragenlijsten, dan kunt u uw adres aan Moventem doorgeven via het telefoonnummer 0575-760-227. Bij ieder onderzoek ontvangt u vervolgens of een vragenlijst per post die u kosteloos kunt terugsturen, of u geeft telefonisch antwoord op de vragen.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Moventem via e-mail info@kaagenbraassemspreekt.nl of telefoonnummer 0575-760-237.