Maatregelen coronavirus sport

De Nederlandse regering heeft de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. In deze versoepeling zit ook meer ruimte voor onze jeugdige sporters.

In het kort de spelregels voor het sporten:

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Protocol 'Verantwoord Sporten'

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten verwijzen wij naar het protocol 'Verantwoord Sporten'. Dit protocol is te vinden op de website van NOC*NSF onder het kopje 'Protocol Verantwoord Sporten'. In de noodverordening die in onze gemeente van toepassing zijn de aanvullende voorwaarden en uitzonderingen opgenomen.

Wij willen weer activiteiten gaan opstarten, maar waar moet ik rekening mee houden?

  • De activiteiten voor de jeugd kunnen weer opgestart worden zolang deze in lijn zijn met de noodverordening die in Kaag en Braassem van toepassing is. U vindt u deze op de nieuwspagina 'aangepaste noodverordening' op onze website.
  • Houd in de voorbereidingen zo goed als mogelijk rekening met het protocol van VSG en NOC*NSF of van uw eigen sportkoepel.
  • Alle activiteiten die binnen de noodverordening passen kunnen weer worden opgestart.

Heeft u vragen over hoe een en ander geïnterpreteerd moet worden of heeft u vragen over het opstarten van activiteiten? Mail die dan naar tdreef@kaagenbraassem.nl.

Regelingen voor sportverenigingen

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO): DUS-I (beschikbaar vanaf 1 september)

Sportverenigingen die door de coronamaatregelen ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, kunnen een beroep doen op de TASO. Dit staat voor ‘Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID 19’. De regeling is vanaf 1 september aan te vragen. Het indienen van een aanvraag kan tot 4 oktober. Alleen verenigingen die nog geen gebruik hebben gemaakt van een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten, zoals de TOGS-regeling, komen in aanmerking. Het gaat om 20% omzetverlies of meer in de periode 1 maart – 1 juni en/of 1 juni – 1 september 2020.

Kijk voor meer informatie en een filmpje met uitleg op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (beschikbaar vanaf 15 september)

Deze regeling is er voor verhuurders van sportaccommodaties aan sportverenigingen, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een sporthal of een zwembad. Deze regeling is door verhuurders aan te vragen in de periode 15 september tot 15 oktober 2020. Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Indien u huurder bent kunt u contact opnemen met uw verhuurder voor vragen over de aanvraag en wat daarvoor van uw organisatie nodig is.