Maatregelen en regelingen coronavirus sport

De Nederlandse regering heeft de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. In deze versoepeling zit ook meer ruimte voor onze jeugdige sporters.

Op de website rijksoverheid.nl/sport leest u de regels en veelgestelde vragen door de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement. .

Protocol 'Verantwoord Sporten'

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten verwijzen wij naar het protocol 'Verantwoord Sporten'. Dit protocol is te vinden op de website van NOC*NSF onder het kopje 'Protocol Verantwoord Sporten'. In de noodverordening die in onze gemeente van toepassing zijn de aanvullende voorwaarden en uitzonderingen opgenomen.

Wij willen weer activiteiten gaan opstarten, maar waar moet ik rekening mee houden?

  • De activiteiten voor de jeugd kunnen weer opgestart worden zolang deze in lijn zijn met de noodverordening die in Kaag en Braassem van toepassing is. U vindt u deze op de nieuwspagina 'aangepaste noodverordening' op onze website.
  • Houd in de voorbereidingen zo goed als mogelijk rekening met het protocol van VSG en NOC*NSF of van uw eigen sportkoepel.
  • Alle activiteiten die binnen de noodverordening passen kunnen weer worden opgestart.

Heeft u vragen over hoe een en ander geïnterpreteerd moet worden of heeft u vragen over het opstarten van activiteiten? Mail die dan naar tdreef@kaagenbraassem.nl.

Regelingen voor sportverenigingen

De overheid heeft diverse financiële regelingen voor amateursportorganisaties om (een deel van) de financiële schade door de coronamaatregelen op te vangen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Tot 14 oktober 2020 is het voor verhuurders van sportaccommodaties mogelijk een beroep te doen op de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19). Deze regeling is er voor verhuurders van sportaccommodaties aan sportverenigingen, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een sporthal of een zwembad. Deze regeling is door verhuurders aan te via de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Indien u huurder bent kunt u contact opnemen met uw verhuurder voor vragen over de aanvraag en wat daarvoor van uw organisatie nodig is.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). De TVL-regeling is er voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet hebben verloren en daardoor in de problemen komen met hun vaste lasten. Deze regeling geldt over de periode 1 juni tot 1 oktober. De TVL  kan tot 1 november 2020 worden aangevraagd via de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

Tot en met 11 oktober 2020 was het mogelijk om als amateurvereniging een beroep te doen op de TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID 19). Aanvragen is niet meer mogelijk. Meer informatie over de TASO vindt u op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.