Maatregelen en regelingen coronavirus sport

De Nederlandse regering heeft de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. In deze versoepeling zit ook meer ruimte voor onze jeugdige sporters.

Op de website rijksoverheid.nl/sport leest u de regels en veelgestelde vragen door de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement. .

Protocol 'Verantwoord Sporten'

Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten verwijzen wij naar het protocol 'Verantwoord Sporten'. Dit protocol is te vinden op de website van NOC*NSF onder het kopje 'Protocol Verantwoord Sporten'. Op de website van de rijksoverheid vindt u alle regels rondom sport en corona.

Wij willen activiteiten organiseren, waar moet ik rekening mee houden?

  • De activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd zolang deze in lijn zijn met de geldende corona maatregelen.
  • Houd in de voorbereidingen zo goed als mogelijk rekening met het protocol van VSG en NOC*NSF of van uw eigen sportkoepel..

Heeft u vragen over hoe een en ander geïnterpreteerd moet worden of heeft u vragen over het opstarten van activiteiten? Mail die dan naar tdreef@kaagenbraassem.nl.

Regelingen voor sportverenigingen

De overheid heeft diverse financiële regelingen voor amateursportorganisaties om (een deel van) de financiële schade door de coronamaatregelen op te vangen. U vindt deze hieronder of kijk op de website nocnsf.nl.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Voor verhuurders van sportaccommodaties is het mogelijk een beroep te doen op de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) voor gederfde huurinkomsten. Kijk voor informatie en het aanvragen op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is de opvolger van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). De TVL-regeling is er voor verenigingen die door de coronacrisis veel omzet hebben verloren en daardoor in de problemen komen met hun vaste lasten. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. De TVL kan naar worden aangevraagd via de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL (of de voorloper, de TOGS). Voor meer informatie over de TASO en het aanvragen hiervan, vindt u op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende financiële regelingen voor opgesteld waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is. In de afgelopen periode hebben diverse partijen uit Kaag en Braassem contact gezocht met de gemeente met een ondersteuningsvraag. Het college heeft besloten om een gemeentelijke regeling in te stellen voor deze organisaties, omdat deze organisaties van groot belang zijn voor onze samenleving. Om hen door deze periode heen te helpen vindt het college het daarom noodzakelijk om deze ondersteuning te bieden. Kijk voor informatie over deze regeling www.kaagenbraassem.nl/covidregeling. Aanvragen kan tot 15 april 2021.