Minicontainer voor oud papier en karton

De inzameling van oud papier en karton gaat veranderen. De gemeente voert voor deze inzameling in 2021 een minicontainer in. Inwoners hebben hier vorige week een nieuwsbrief over ontvangen.

De gemeenteraad heeft in 2020 besloten om de inzameling van het oud papier en karton in samenwerking met de verenigingen en scholen, onder te brengen bij Cyclus. Onderdeel van dit besluit is ook het invoeren van een minicontainer voor oud papier en karton. Dit om de inzameling van het oud papier en karton op de meest efficiënte manier uit te voeren.

Droog en makkelijk apart houden

De inzameling van het oud papier en karton vindt op dit moment plaats via los aanbod; u kunt het oud papier en karton nu één keer per maand gebundeld of in een doos aan de weg zetten. Vanaf september 2021 gaan we inzamelen via een minicontainer.

Om de inzameling van het oud papier en karton op de meest efficiënte manier uit te voeren leveren we dit jaar een minicontainer bij de inwoners van laagbouw voor het aanbieden van oud papier en karton. Inzameling met een minicontainer zorgt voor diverse voordelen. Naast het makkelijk en schoon bewaren maken de minicontainers ook het inzamelwerk voor de vrijwilligers gemakkelijker.

Meer informatie

Altijd op de hoogte zijn van de inzameldagen en aanbiedregels? Bekijk de digitale afvalkalender via www.cyclusnv.nl/afvalkalender  of download de handige Cyclus afval-app.

Twijfels over welk afval waar hoort? U kunt de afvalscheidingswijzer op www.cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer  raadplegen voor meer informatie. Of bekijk de digitale afvalkalender voor een wel/niet lijstje voor oud papier en karton.