Unaniem akkoord Masterplan Sportpad

De afgelopen periode is door de partijen(*) rondom het Sportpad hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Sportpad. Op 15 maart hebben zij het Masterplan Sportpad aan de gemeenteraad aangeboden. De raad heeft op 26 april 2021 unaniem ingestemd met het Masterplan en heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld om de invulling van het Sportpad verder uit te zoeken. Nu gaan alle partijen verder met de uitwerking en concretisering van de plannen.

In 2019 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een plan op te stellen waarin wordt uitgedacht hoe de toekomst van het Sportpad eruit moet komen te zien. Met deze opgave zijn partijen rondom het Sportpad op het gebied van sport, onderwijs en cultuur aan de slag gegaan. Het Masterplan dat hieruit is gekomen zorgt dat er één integraal eindbeeld ligt waar partijen naartoe werken, dat voorkomt dat de losse ontwikkelingen elkaar in de weg gaan zitten en de juiste basis geeft voor een verdere inhoudelijke samenwerking. Alle partijen zorgen daarbij dat er goed overleg is tussen elkaar, maar ook met de omwonenden. 

Masterplan

Het Masterplan Sportpad zet een stip op de horizon en legt de hoofdlijnen van de ruimtelijke indeling van het gebied vast. Dit biedt alle partijen houvast om verder te kunnen met de uitwerking van de plannen. Het plan heeft een breed draagvlak en is geschreven vanuit een gemeenschappelijke visie, om een breed, geïntegreerd aanbod te creëren voor alle inwoners van 0-100 jaar. Het Masterplan vindt u op de website van samenwerkende partijen: www.sportpad-in-beweging.nl.

(*) De samenwerkende partijen zijn: schoolbestuur SSBA, kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, Sportbedrijf Kaag en Braassem, pop- en cultuurpodium SplotsZ, tafeltennisvereniging De Treffers, Jeu de boules-vereniging De Boel de Boule, loopvereniging Plantaris, voetbalvereniging EMM’21 (DOSR en WVC) en tennisvereniging TVA) en commerciële sportorganisaties (Fysiotherapie Alkemade, Hart4Health) aangevuld met Hockeyclub Alkemade (die de wens heeft om richting het Sportpad te verhuizen)