Verkoop hoogbouw St. Ignatiusschool

Wat gaan we doen met de voormalige St. Ignatiusschool? Maatschappelijk vastgoed dragen we het liefst over aan de gebruikers, want wat van jezelf is, daar ben je zuinig op. Maar het hele gebouw overdragen lukte niet. Welke kansen waren er dan wel?

Gedurende het afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met muziekvereniging Liefde voor Harmonie over het splitsen van het gebouw. Met het doel om de laagbouw aan hen over te dragen, zodat zij daar een eigen muziekgebouw van kunnen maken. Als dat mogelijk werd dan kon er een andere bestemming komen voor de hoogbouw. Op dit moment voeren de gemeente en Liefde voor Harmonie afrondende gesprekken over overname van de laagbouw van de voormalige St. Ignatiusschool.

Wethouder Petra van der Wereld Ik ben blij met de voortgang en dat wij de laagbouw straks daadwerkelijk aan Liefde voor de Harmonie kunnen overdragen, zodat zij dan echt een eigen muziekgebouw hebben. Ik kijk uit naar het moment van overdragen van de eigenaarssleutel.

Met deze stap kan de laagbouw van de voormalige St. Ignatiusschool van de hoogbouw gesplitst worden. En kunnen wij nu gaan kijken naar andere mogelijkheden voor de hoogbouw. Waarbij het in eigendom houden van de gemeente niet de bedoeling is. De hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool gaat daarom in de verkoop.

Oproep aan inwoners, organisaties en bedrijven

Er leven vast vele ideeën in onze gemeente om iets met de hoogbouw te gaan doen. Dit is het moment waarop u met een goed plan en een goed bod naar ons toe kunt komen. In het plan moet een omschrijving komen van de beoogde invulling van de hoogbouw. Het gaat dan om de functie die het gebouw krijgt en of die aansluit bij maatschappelijke ambities of opgaves van de gemeente. Maar ook hoe dit past in de omgeving. Daarnaast moeten de wijze waarop omgegaan wordt met het herkenbare uiterlijk van het gebouw en geplande duurzaamheidsmaatregelen genoemd worden.

Meer informatie?

Vanaf vrijdag 20 november is het verkoopdocument beschikbaar. Daarin staat meer informatie over de hoogbouw van de voormalige St. Ignatiusschool, waaraan een inschrijving moet voldoen en hoe deze wordt beoordeeld. U kunt dit verkoopdocument opvragen bij Richard van der Helm via email rvanderhelm@kaagenbraassem.nl. Let op: de inschrijving sluit op 4 januari.