Woensdag 6 januari 2021; kerstboominzamelactie

Ook in 2021 organiseren we een kerstboominzamelactie. Daarmee voorkomen we dat de kerstbomen met het normale huisvuil worden afgevoerd of dat de bomen na hun bewezen diensten gaan 'rondzwerven' binnen onze gemeente.

Meer dan 25 kerstbomen

Op woensdag 6 januari 2021 houden we een kerstboominzamelactie. Van de ingeleverde bomen maken we compost. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in Hier! in de regio zijn er geen ophaalpunten.

De inzameling van de kerstbomen verloopt door Corona dit jaar anders. Er kunnen alleen 25 of meer bomen worden aangemeld en op locatie worden opgehaald, er worden geen standplaatsen ingericht waar de bomen ingeleverd kunnen worden. De inzamelaars ontvangen voor hun inzet een bedrag van € 0.50 per ingeleverde kerstboom. Het bedrag wordt overgemaakt naar het opgegeven bankrekeningnummer. Er kunnen geen bomen van handelaren ingeleverd worden.

Inwoners die meer dan 25 kerstbomen hebben verzameld, kunnen dit van tevoren (uiterlijk 4  januari 2021) doorgeven door een e-mail te sturen naar kerstbomen@kaagenbraassem.nl ; vermeld daarbij het aantal bomen en uw bankrekeningnummer. De bomen worden dan op locatie gratis opgehaald. Wij sturen een e-mail met de ophaaltijd dat de vrachtauto ongeveer langs komt. Voorwaarde is dat de bomen op de geplande dag aan de straatkant klaarliggen, zodat de vrachtwagen de bomen met de grijper kan oppikken. Kerstbomen die nog in achtertuinen liggen of op plaatsen waar de vrachtwagen niet direct bij kan, worden niet meegenomen. Dit om schade aan eigendommen te voorkomen.