Veel gestelde vragen over mini containers voor inzameling oud papier en karton

De inzameling van oud papier en karton gaat veranderen. De gemeente voert voor deze inzameling in 2021 een minicontainer in.

Meest gestelde vragen en antwoorden                                

Over het beleid

Waarom moet de manier van inzamelen veranderen?

Inzameling van het oud papier en karton met een minicontainer is de meest efficiënte manier. Het heeft diverse voordelen:

  • u kunt het papier en karton makkelijk bij u thuis bewaren;
  • het papier en karton blijft schoon en droog en kan daardoor beter verwerkt worden tot nieuw papier;
  • tegengaan van zwerfvuil doordat het niet meer los langs de weg staat;
  • minder zwaar werk voor de vrijwilligers.

Containers

Wanneer krijg ik een minicontainer voor papier?

Minicontainers zijn voor inwoners van laagbouw. De minicontainers worden tussen half juni en half juli uitgezet.

Welke minicontainer kan ik kiezen?

U kunt kiezen tussen een minicontainer van 140 liter of 240 liter. U ontvangt begin april hierover een brief. U kunt via een volume enquête aangeven of u een 140L of 240L minicontainer wilt ontvangen.

Is een minicontainer verplicht?

Een minicontainer is verplicht voor inwoners van laagbouw. De minicontainer hoort bij de woning. De openbare papiercontainers zullen verdwijnen.

Zijn de containers toebedeeld aan een specifiek adres en is dit zichtbaar?

Alle containers die uitgezet worden zijn gekoppeld aan een adres, dit wordt op de achterzijde (onder de handgreep ) van de mini zichtbaar gemaakt door een witte sticker met straatnaam en huisnummer.

Is het mogelijk een tweede container aan te vragen?

Nee, het is vooralsnog niet mogelijk een tweede container aan te vragen. Als u veel oud papier heeft, kunt u kiezen voor de grootste maat (240 liter). Ook kunt u het oud papier naar het afvalbrengstation brengen.In 2022 kunt u een extra papiercontainer aanvragen, als blijkt dat u te veel oud papier hebt dan in de 240 liter container past.

Kan ik kiezen voor een minicontainer of voor een ondergrondse container?

Bewoners van laagbouw krijgen verplicht een minicontainer. Voor hoogbouw wordt per locatie een oplossing bedacht.

Ik wil een grotere / kleinere papiercontainer. Kan dat?

U kunt vanaf september 2021 contact opnemen met Cyclus om de papiercontainer om te wisselen. U heeft nu een paar maanden de tijd om te wennen aan het formaat. Dit om te voorkomen dat er te veel wisselingen zijn, hetgeen ook weer kosten met zich mee brengt

Ik woon in een appartement/flat/hoogbouw. Hoe kan ik mijn oud papier kwijt?

Voor de hoogbouw geldt een maatwerk oplossing. Hiervoor voeren we een locatieonderzoek uit. Aan de hand van de uitkomst van het locatieonderzoek wordt een passende oplossing voor het aanbieden en inzamelen ontwikkeld. Totdat deze voorzieningen gereed zijn, kunnen inwoners van hoogbouw het papier los blijven aanbieden, ook na 1 september 2021.

Mag het papier nog steeds naar het afvalbrengstation worden gebracht?

Ja, u kunt het papier ook nog steeds naar het afvalbrengstation in Roelofarendsveen brengen.

Moet ik betalen voor de minicontainer papier?

Nee, u betaalt niet apart voor de minicontainer papier. U betaalt ook niet apart voor het legen van de papiercontainer. De kosten zijn verwerkt in de afvalstoffenheffing.

Wat mag er allemaal in de container voor oud papier en karton?

U kunt de afvalscheidingswijzer op www.cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer raadplegen voor meer informatie. Of bekijk de digitale afvalkalender voor een wel/niet lijstje voor oud papier en karton.

Inzameling

Vanaf wanneer wordt papier met de minicontainer ingezameld?

De inzameling met een minicontainer start in september 2021. Na de invoering van de minicontainers is het niet meer toegestaan om het oud papier en karton los (in bundels of dozen) aan te bieden.

Hoe vaak wordt de minicontainer geleegd?

De minicontainer wordt één keer per maand geleegd. Dit is op een zaterdag. Kijk op de digitale afvalkalender voor alle data. Bekijk de digitale afvalkalender via www.cyclusnv.nl/afvalkalender  of download de handige Cyclus afval-app

Blijven verenigingen en scholen helpen bij de inzameling?

Ja, ook bij de inzameling met minicontainers blijven verenigingen en scholen ondersteunen. Zij ontvangen hier een vergoeding voor.

Mijn vraag staat hier niet tussen

Neem dan contact met Cyclus via 0182-547500. Zij registreren uw vraag en zoeken naar een passend antwoord, al dan niet in overleg met de gemeente.