Afval, natuur en milieu

 • Afval

  Afval inzamelen, afvalkalender en gemeentewerf.

 • Duurzaamheid

  Een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan uw woning. Duurzame initiatieven voor een duurzaam Kaag en Braassem.

 • Gemeentewerf afvalbrengstation

  Grof vuil en grof snoeiafval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval kunt u brengen naar het afvalbrengstation van de gemeente.

 • Natuur en milieu

  Bodeminformatie opvragen, Bomen verwijderen of snoeien, Hondenpoep opruimen, Snippergroen

 • Nee/ja- of nee/nee-sticker

  Wilt u geen of niet alle ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen ontvangen? Haal dan een nee/ja- of nee/nee-sticker in het gemeentehuis en plak deze op uw brievenbus.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk aan onderhoud van groenstroken, bomen en bermen onderhouden, maar ook bladluisbestrijding en bladkorven.