Afval

Afval inzamelen, afvalkalender en gemeentewerf.

 • Afvalcontainer kapot, kwijt of omwisselen

  Bent u uw afvalcontainer kwijt of is de container defect? Dan kunt u een vervangende container aanvragen.

 • Afvalkalender

  In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil gescheiden ingezameld door Cyclus. Op de afvalkalender ziet u welk afval wanneer wordt ingezameld.

 • Gemeentewerf afvalbrengstation

  Voor het brengen van grof vuil en grof snoeiafval kunt u terecht op het afvalbrengstation. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

 • Huishoudelijk afval

  Houd waardevolle grondstoffen apart. Dan kan het gerecycled worden, houdt u minder restafval over en betaalt u minder afvalstoffenheffing. Wie veel restafval aanbiedt, betaalt meer.

 • Kroonringen voor plastic afvalzakken aanvragen

  Kroonringen zijn ringen die aan (lantaarn)palen bevestigd worden om ophaalzakken met plastic, metaal (blik) en drankenkartons (PMD) aan op te hangen. Dit voorkomt het wegwaaien van de zakken.

 • Ophalen van (grof) afval

  Het is mogelijk grof vuil tegen betaling te laten ophalen.

 • Tegemoetkoming medisch afval

  14 januari 2019

  Huishoudens met veel medisch afval kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stoma- , incontinentie- en dialysemateriaal.