Afval scheiden

Huishoudelijk afval scheiden

Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden. Wat hoort waar?

Staat uw afvalsoort hier niet bij, check dan de afvalscheidingswijzer van Milieu centraal.

Afval Anders

Afval Anders gaat over het beter inzamelen van grondstoffen. Door het goed scheiden van afval krijgen inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing 2019 bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief betaalt u altijd. Deze kosten zijn voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstromen, zoals GFT, PMD en glas. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing opnieuw vast.

Voorlopige aanslag

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. De gegevens van alle containers en verzamelcontainers ontvangen wij na afloop van elk jaar. Voor de voorlopige aanslag wordt uitgegaan van deze gegevens. Als u in 2019 minder restafval heeft weggegooid dan in 2018, wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u in 2019 meer weggegooid dan in 2018, dan moet u bij betalen. In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt u de definitieve aanslag over 2019 en ziet u of u geld terug krijgt of moet bij betalen.

Gegevens controleren

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt dat geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. Wilt u weten hoeveel restafval u heeft aangeboden? Ga dan naar www.cyclusnv.nl/mijngegevens en log in met uw postcode, huisnummer (zonder toevoeging) en uw persoonlijke inlogcode. De persoonlijke inlogcode ontvangt u in een brief van Cyclus.

Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stoma- , incontinentie- en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan.