Afval scheiden

Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden.

Huishoudelijk afval scheiden; wat hoort waar?

Staat uw afvalsoort hier niet bij, check dan de afvalscheidingswijzer van Milieu centraal.

Afval Anders

Afval Anders gaat over het beter inzamelen van grondstoffen. Door het goed scheiden van afval krijgen inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief betaalt u altijd. Deze kosten zijn voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstromen, zoals GFT, PMD en glas. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt. U betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven voor de afvalstoffenheffing opnieuw vast.

Gegevens controleren

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt dat geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. Wilt u weten hoeveel restafval u heeft aangeboden? Ga dan naar www.cyclusnv.nl/mijngegevens en log in met uw postcode, huisnummer (zonder toevoeging) en uw persoonlijke inlogcode. De persoonlijke inlogcode ontvangt u in een brief van Cyclus.

Tegemoetkoming medisch afval

Huishoudens met veel medisch afval kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stoma- , incontinentie- en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan.