Afvalcontainer kapot, kwijt of omwisselen

Bent u uw afvalcontainer kwijt of is de container defect? Dan kunt u een vervangende container aanvragen.

In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil ingezameld door Cyclus.

U kunt op werkdagen contact opnemen met Cyclus voor:

  • kapotte afvalcontainer omruilen
  • grotere of kleinere afvalcontainer aanvragen
  • extra afvalcontainer aanvragen; hier zijn kosten aan verbonden
  • vermissing van afvalcontainer doorgeven
  • melden dat afvalcontainer niet geleegd is
  • storing melden van een ondergrondse container.

Op werkdagen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cyclus via 0182 547500 of via info@cyclusnv.nl. Kijk voor meer informatie over afvalinzameling in Kaag en Braassem op de website van Cyclus NV.