Afvalkalender

In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil gescheiden ingezameld door Cyclus. De afvalstoffen die aan huis worden opgehaald zijn:

  • groente-, fruit- en tuinafval in de groene container op elke maandag in de even weken
  • overig huishoudelijk afval in de grijze container op elke maandag in de oneven weken
  • plastic verpakkingen en drankenkartons worden in de Plastic Heroes ophaalzakken op elke woensdag opgehaald. U kunt deze Pastic Heroes ophaalzakken gratis afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en diverse supermarkten. Kijk voor het hele overzicht op de website van Cyclus NV.

Afvalkalender

Wilt u weten op welke datum Cyclus het afval ophaalt, maak dan gebruik van de afvalkalender op de website van Cyclus NV. Na het invullen van uw postcode en huisnummer ziet u alle informatie over afvalinzameling en het aanbieden van huishoudelijk afval.

Vervangende inzameldagen 2019

Valt een inzameling op een feestdag? Dan worden de containers op een andere dag ingezameld:

  • in plaats van op maandag 22 april 2019 (Tweede Paasdag) wordt het restafval (grijze containers) op zaterdag 20 april 2019 ingezameld
  • in plaats van op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag) wordt het groente-, fruit- en tuinafval (groene containers) op zaterdag 08 juni 2019 ingezameld
  • in plaats van op woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag) wordt PMD (zakken) op zaterdag 21 december 2019 ingezameld

Afvalwijzer-app

Cyclus heeft ook een Afvalwijzer-app. U kunt dan een bericht krijgen wanneer welk afval aan de straat gezet kan worden. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store (Android), en App Store (iOS Apple).

Contact

Voor vragen over het ophalen en sorteren van afval of het laten repareren van een afvalcontainer kunt u op werkdagen contact opnemen met Cyclus, via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl.