Gescheiden afval inleveren

Houd waardevolle grondstoffen apart. Dan kan het gerecycled worden, houdt u minder restafval over en betaalt u minder afvalstoffenheffing.

Veel afval is goed opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden. 

Wat hoort waar?

Afvalscheidingswijzer

Staat uw afvalsoort hier niet bij, check dan de afvalscheidingswijzer van Milieu centraal.

Afval Anders

Afval Anders gaat over het beter inzamelen van grondstroffen. Door het goed scheiden van afval krijgen inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Eind 2018 stelt de Gemeenteraad de tarieven definitief vast. Dan wordt ook het vaste tarief van de afvalstoffenheffing 2019 bepaald. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt straks minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing 2018 bestaat nog één keer uit een vast bedrag. In 2019 wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in vaste- en variabele kosten. Het vaste deel wordt lager dan de afvalstoffenheffing 2018. Daarvoor mag u zoveel waardevolle grondstoffen - zoals GFT, PMD, glas en papier - gescheiden aanbieden als u wenst.

Registratie

Sinds 1 januari 2018 registreren we iedere keer dat u restafval aanbiedt via de grijze minicontainer of de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval. Deze registratie bepaalt het variabele deel van de afvalstoffenheffing in 2019. Begin 2019 ontvangt u de aanslag over 2018. Daarop staat het daadwerkelijke aantal keer u restafval heeft aangeboden in 2018. Wilt u weten hoeveel restafval u heeft aangeboden? Ga dan naar www.cyclusnv.nl/mijngegevens en log in met uw postcode, huisnummer (zonder toevoeging) en uw persoonlijke inlogcode. De persoonlijke inlogcode ontvangt u in een brief van Cyclus.

Indicatieve tarieven aanbieden restafval

  • Tarief per aanbieding zak (60 liter) in de ondergrondse container voor restafval € 1,50
  • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 4,50
  • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 8,00